Sylabus predmetu PLV - Přidružená lesní výroba (LDF - LS 2014/2015)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: PLV
Název předmětu česky:
Přidružená lesní výroba
Název předmětu anglicky:
Minor Forest Produce
Semestr:
LS 2014/2015
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (3 kredity)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 2/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 10/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský; magisterský navazující
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
doc. Ing. Stanislav Hejduk, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Karel Janák, CSc. (přednášející)
Ing. et Ing. Jiří Kadlec, Ph.D. (garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Lubomír Neudert, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Antonín Přidal, Ph.D. (přednášející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Obor
Ročník
Vyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Úterý
8.00-11.50
B35
B-LES-LES
1
není určen
Konzultace
Nepravidelně
42
Středa
11.00-12.50
B32
J. Kadlec, S. Hejduk, K. Janák, L. Neudert, A. PřidalPřednáška
Každý týden
120
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Poskytnout v rozsahu encyklopedického minima základní znalosti o oborech přidružená lesní těžba a přidružená lesní výroba, nezbytné pro technické a ekonomické posouzení možnosti provozovat tyto aktivity jako zdroj dodatečných tržeb na konkrétním lesním majetku. Předmět má inspirovat k dalšímu prohlubovacímu studiu.
 
Obsah předmětu:
1.
Úvod do studia předmětu. (dotace 2/0)
2.Základy rostlinné výroby (dotace 2/0)
3.
Pícninářství (dotace 2/0)
4.
Včelařství (dotace 2/0)
5.Léčivé rostliny. Chov křepelek. (dotace 2/0)
6.
Lesní plody a jedlé houby. (dotace 2/0)
7.Hlavní způsoby využití klestu, těžebního odpadu a kůry. (dotace 2/0)
8.
Těžba březové mízy. Vitamínová moučka. Chlorofylová pasta. Silice a jejich získávání. Těžba tříslové kůry. (dotace 2/0)
9.Těžba pryskyřice. Výroba dřevěného uhlí. (dotace 2/0)
10.Ostatní přidružená výroba. (dotace 2/0)
11.Vrbové proutí a vrbovny.Výsadba a ošetřování vrbovny. Sklizeň, třídění a loupání proutí. Vrba jako dřevina energetických lesů. Kořenové čističky odpadních vod. (dotace 2/0)
12.
Přidružená dřevařská výroba. (dotace 2/0)
13.Přidružená dřevařská výroba. (dotace 2/0)
14.
Shrnutí. (dotace 2/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
Kombinované studium
přednáška
28 h
10 h
konzultace
10 h20 h
veřejná prezentace (ústní)2 h
0 h
zpracování projektů
0 h
10 h
zpracování seminární práce
44 h44 h
Celkem
84 h
84 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočtem uděleným na základě zpracování seminární práce o jednom produktu nebo činnosti přidružené lesní výroby v rozsahu minimálně 8 stran textu.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studiumKombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Doporučená:
Anonymus, Výroba dřevěného uhlí, Výukové video, Polsko, 1995, 27 min.
Simanov a kol., Přidružená lesní výroba, Skripta MZLU LDF Brno, 1995, 88s.
Simanov, V., Energetické využívání dříví, Terrapolis, Olomouc, 1995, 115s.
Simanov, V., Přidružená lesní těžba a přidružená lesní výroba , Ministerstvo zemědělství ČR, 1997, 4s.
Simanov, V., Těžba a doprava dříví, Matice lesnická, Písek 2004, str.411, ISBN 80-86271-14-5

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích: LS 2019/2020, LS 2017/2018, LS 2016/2017, LS 2015/2016, ZS 2014/2015, LS 2013/2014 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 9. 4. 2015.

Typ výstupu: