Sylabus předmětu ZSDK - Začleňování staveb do krajiny (LDF - LS 2014/2015)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
ZSDK
Název předmětu česky: Začleňování staveb do krajiny
Název předmětu anglicky:
Buildings Integration Into the Landscape
Semestr: LS 2014/2015
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (3 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 10/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
magisterský; magisterský navazující
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu: prof. Dr. Ing. Miloslav Šlezingr
Garantující ústav:
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující:
Ing. Lenka Gernešová (cvičící)
Ing. Pavla Kotásková, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Pavla Pilařová, Ph.D. (cvičící)
prof. Dr. Ing. Miloslav Šlezingr (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
Státní bakalářská zkouška
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-doMístnostVyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Středa
7.00-8.50
B34
Přednáška
Každý týden24
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je problematika začlenění stavby do krajiny po jejím dokončení. Jedná se především o terénní úpravy, dokončovací stavby a návrh vegetace.
 
Obsah předmětu:
1.
Začleňování staveb do krajiny - úvod (dotace 1/1)
2.
Terénní úpravy - schodiště, cesty (dotace 2/2)
3.
Zakládání trávníků, živé ploty (dotace 4/4)
4.
Okrasná jezírka, bazény, drobné stavby - projekt začlenění (dotace 5/5)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
přednáška24 h
0 h
práce v terénu
20 h
0 h
příprava na zkoušku20 h
0 h
příprava prezentace
20 h
0 h
Celkem
84 h0 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet - bude udělen na základě zpracování projektu začlenění stavby do krajiny.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
FIALOVÁ, J. -- KOTÁSKOVÁ, P. -- KOZUMPLÍKOVÁ, A. -- KRAVKA, M. -- ŠLEZINGR, M. Technologické postupy a materiály uplatňované při realizaci staveb v krajině.  [CD-ROM]. MENDELU v Brně. 2011. ISBN 978-80-7375-478-5.
KRAVKA, M. Úpravy malých vodních toků v krajině a lesnické meliorace. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2009. 132 s. ISBN 978-80-7375-337-5.
KRAVKA, M. -- MARKOVÁ, J. -- DOMOKOŠOVÁ, K. -- FIALOVÁ, J. -- VYSKOT, I. Základy lesnické a krajinářské hydrologie a hydrauliky. 1. vyd. Brno: MZLU v Brně, 2009. 113 s. ISBN 978-80-7375-338-2.
ŠLEZINGR, M. -- PELIKÁN, P. Optimalizace funkčního využití malého povodí v krajině - část vodní hospodářství.  Brno. 2010.
ŠLEZINGR, M. Stabilizace říčních ekosystémů. 1. vyd. Brno: CERM, 2007. 353 s. ISBN 80-7204-403-6.
ŠLEZINGR, M. -- ÚRADNÍČEK, L. Vegetační doprovod vodních toků a nádrží. 2. vyd. Brno: CERM, 2002. 130 s. ISBN 80-7204-269-6.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
LS 2019/2020, LS 2018/2019, LS 2017/2018, LS 2016/2017, LS 2015/2016, LS 2013/2014 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 8. 10. 2015.

Typ výstupu: