Sylabus predmetu TVB - Technické vybavení budov (LDF - LS 2014/2015)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: TVB
Název předmětu česky:
Technické vybavení budov
Název předmětu anglicky:
Technical equipment of buildings
Semestr: LS 2014/2015
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: magisterský
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu: Ing. et Ing. Jan Klepárník, Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující: Ing. et Ing. Jan Klepárník, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
Státní bakalářská zkouška
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Vyučující
AkceČetnostKapacita
Úterý
9.00-10.50
T28
Přednáška
Každý týden
0
Úterý
9.00-10.50
B23J. Klepárník
Přednáška
Každý týden60
Úterý11.00-12.50
T28
Cvičení
Každý týden
4
Úterý
11.00-12.50B23J. KlepárníkCvičení
Každý týden
45
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Clílem předmětu je získání přehledu v oblasti vytápění, elektroinstalací a zdravotně - technických instalací budov.
 
Obsah předmětu:
1.
vytápění (dotace 14/14)
 
a.
spotřeba energie na vytápění
b.
výpočty
c.
CAD ve vytápění
d.Využití SW podpory projektování ve vytápění
e.Rozdělení otopných soustav
f.
Otopná tělesa
g.
Podlahové vytápění
h.
Čerpadla, armatury, regulace
i.Příprava TV

2.elektroinstalace (dotace 8/8)
3.
zdravotně - technické instalace (dotace 6/6)
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
přednáška
28 h
cvičení
28 h
příprava na zkoušku
24 h
příprava prezentace
12 h
zpracování projektů
20 h
Celkem
112 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet -- vypracování programů (dvě zprávy -- návrh elektroinstalace a návrh vytápění), účast min. 80%
Zkouška -- povinná písemná část, ústní dle potřeby, úspěšnost min. 70%
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
Kol. Topenářská příručka: 120 let topenářství v Čechách a na Moravě. 1. vyd. Praha: GAS, 2001. 1122 s. ISBN 80-86176-81-9.

Doporučená:
Dvořák (2004) Vytápění.
Vašut (2009) Elektroinstalace

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-STAV-STAV Stavby na bázi dřeva, prezenční forma, počáteční období ZS 2013/2014
 
Vyučován v předchozích obdobích: LS 2019/2020, LS 2018/2019, LS 2017/2018, LS 2016/2017, LS 2015/2016, ZS 2014/2015 (a starší)
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 9. 4. 2015.

Typ výstupu: