Sylabus předmětu ZUPST - Užitkové rostliny subtropů a tropů (v AJ) (LDF - LS 2014/2015)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
ZUPST
Název předmětu česky:
Užitkové rostliny subtropů a tropů (v AJ)
Název předmětu anglicky:
Utility Plants of the Subtropics and Tropics
Semestr:
LS 2014/2015
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/1/1 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: bakalářský; magisterský; magisterský navazující
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: angličtina
Garant předmětu:
Garantující ústav: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Fakulta:
Vyučující: Ing. Hana Habrová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Petr Němec, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
doc. Dr. Ing. Jindřich Pavliš (garant)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Vyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Pondělí
15.00-16.50
B43
Přednáška
Každý týden
24
Pondělí17.00-17.50
B12
Cvičení
Každý týden
22
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Předmět poskytne základní znalosti o problematice zemědělství a lesnictví v tropech, dále hlubší znalosti o jednotlivých skupinách užitkových rostlin v tropech a subtropech pěstovaných, jejich charakteristikách, způsobech pěstování a způsobech využití.
 
Obsah předmětu:
1.Druhy poskytující ovoce. (dotace 2/0)
2.Rostliny okrasné. (dotace 2/0)
3.
Rostliny kuchyňské. (dotace 6/0)
 
a.
Obiloviny, luskoviny a škrobnaté rostliny.
b.
Zelenina, olejniny a rostlinná sladidla.
c.
Koření a aromatické rostliny

4.
Technické rostliny. (dotace 6/0)
 
a.
Elastomery, gumy a slizy.
b.Pryskyřice, třísloviny a barviva.
c.
Textilní a voskodárné rostliny..

5.
Léčivé rostliny, omamné drogy a pochutiny. (dotace 2/0)
6.Pícniny a energetické rostliny (dotace 2/0)
7.Ostatní užitkové rostliny (dotace 2/0)
 
a.
Rostliny medonosné.
b.Rostliny kultovní a botanicky zajímavé.

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
28 h
odborná exkurze
8 h
příprava na zkoušku
24 h
příprava prezentace
8 h
zpracování seminární práce16 h
Celkem84 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet/zkouška. Student se musí orientovat v základní problematice zemědělství a lesnictví v tropech, znát nejvýznamější užitkové rostliny tropů a subtropů, jejich charakteristiky, způsoby pěstování a způsoby využití. Zápočet se uděluje za zpracování seminární práce a její odprezentování v učebně. Zkouška probíhá písemně, obsahuje otázky z probrané látky a z poskytnuté literatury. Minimální úspěšnost 75%.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
PAVLIŠ, J. -- KOBLÍŽEK, J. -- JELÍNEK, P. Užitkové rostliny tropů a subtropů. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita, 2002. 122 s. 1946. ISBN 80-7157-627-1.
PAVLIŠ, J. -- JELÍNEK, P. -- KOBLÍŽEK, J. Useful Plants of the Subtropics and Tropics. Brno: Mendel University of Agriculture and Forestry Brno, 2004. 112 s.
ROHWER, J. Tropické rostliny. Praha: Euromedia Group - Knižní klub, 2002. 286 s. ISBN 80-242-0774-5.
SCHULZOVÁ, B. -- NOWAK, B. Tropické plody. Praha: Euromedia Group - Knižní klub, 2002. 239 s. ISBN 80-242-0785-0.
VALÍČEK, P. Užitkové rostliny tropů a subtropů. 1. vyd. Praha: Academia, 1989. 415 s. ISBN 80-200-0000-3.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-EUFO-EUFO European Forestry, prezenční forma, počáteční období ZS 2014/2015
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 10. 11. 2015.

Typ výstupu: