Sylabus předmětu BP - Bakalářská práce (AF - LS 2014/2015)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
BP
Název předmětu česky: Bakalářská práce
Název předmětu anglicky:
Bachelor Thesis
Semestr:
LS 2014/2015
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (10 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D. (zkoušející)
doc. Bc. Ing. Dana Adamcová, Ph.D. (zkoušející)
doc. RNDr. Stanislav Bartoň, CSc. (zkoušející)
prof. Ing. František Bauer, CSc. (zkoušející)
prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc. (zkoušející)
doc. Ing. Marie Borkovcová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Martin Brtnický (zkoušející)
doc. Ing. Radim Cerkal, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Miloš Cibulka, Ph.D. (zkoušející)
doc. MVDr. Olga Cwiková, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Michal Černý, CSc. (zkoušející)
doc. Ing. Jan Červinka, CSc. (zkoušející)
prof. MVDr. Ing. Petr Doležal, CSc. (zkoušející)
Ing. et Ing. Petr Dostál, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Tamara Dryšlová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Soňa Dušková, Ph.D. (zkoušející)
RNDr. Eva Dvořáčková, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Daniel Falta, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Radek Filipčík, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Josef Filípek, CSc. (zkoušející)
Dr. Ing. Helena Fišerová (zkoušející)
Ing. Gabriela Franke, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Tomáš Gregor, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Pavel Hanáček, Ph.D. (zkoušející)
doc. Dr. Ing. Zdeněk Havlíček (zkoušející)
doc. Ing. Stanislav Hejduk, Ph.D. (zkoušející)
RNDr. Roman Hobza, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Pavel Horký, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Martin Hošek, Ph.D. (zkoušející)
prof. Dr. Ing. Luděk Hřivna (zkoušející)
Ing. Věra Hubačíková, Ph.D. (zkoušející)
Dr. Ing. Vítězslav Hybler (zkoušející)
prof. Ing. Gustav Chládek, CSc. (zkoušející)
prof. Ing. Alžbeta Jarošová, Ph.D. (garant, zkoušející)
Mgr. Martin Jiroušek, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Iva Jiskrová, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. et Ing. Petr Junga, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Miroslav Jůzl, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Libor Kalhotka, Ph.D. (zkoušející)
prof. RNDr. Bořivoj Klejdus, Ph.D. (zkoušející)
RNDr. Ing. Marek Klemš, Ph.D. (zkoušející)
prof. RNDr. Aleš Knoll, Ph.D. (zkoušející)
JUDr. Mgr. Jaroslav Knotek, Ph.D. (zkoušející)
prof. MVDr. Ing. Tomáš Komprda, CSc. (zkoušející)
Bc. Ing. Zdeněk Konrád, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D. (zkoušející)
doc. RNDr. Jana Kotovicová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Tomáš Koutný, Ph.D. (zkoušející)
doc. RNDr. Jozef Kováčik, PhD. (zkoušející)
Ing. Silvie Kozlovská, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Eva Krčálová, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Jan Křen, CSc. (zkoušející)
doc. Ing. Jindřiška Kučerová, Ph.D. (zkoušející)
Bc. Ing. Jan Kudělka, Ph.D. (zkoušející)
prof. Dr. Ing. Jan Kuchtík (zkoušející)
prof. RNDr. Zdeněk Laštůvka, CSc. (zkoušející)
doc. Ing. Martina Lichovníková, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Táňa Lužová, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c. (zkoušející)
Ing. Tomáš Mašíček, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Michal Mihok, PhD. (zkoušející)
Ing. Vladimír Mikule, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Ing. Eva Mrkvicová, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Šárka Nedomová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Lubomír Neudert, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Jan Novák, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Petra Oppeltová, Ph.D. (zkoušející)
doc. Mgr. Pavlína Pelcová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Helena Pluháčková, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Jana Podhrázská, Ph.D. (zkoušející)
prof. RNDr. Michael Pöschl, CSc. (zkoušející)
doc. Ing. Jan Pospíchal, CSc. (zkoušející)
Ing. Jiří Pospíšil, CSc. (zkoušející)
Ing. Dagmar Pospíšilová, Ph.D. (zkoušející)
doc. RNDr. Lubica Pospíšilová, CSc. (zkoušející)
doc. Ing. Antonín Přidal, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Andrea Ridošková, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Doubravka Rožnovská, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Petr Řezáč, CSc. (zkoušející)
prof. Ing. Vojtěch Řezníček, CSc. (zkoušející)
doc. Ing. Pavel Sedlák, CSc. (zkoušející)
prof. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Libor Sládek, Ph.D. (zkoušející)
prof. MVDr. Zbyšek Sládek, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Vladimír Smutný, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Eva Sobotková, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Bohdan Stejskal, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Michaela Stroblová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Tomáš Středa, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Hana Středová, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Petr Škarpa, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D. (zkoušející)
prof. Dr. Ing. Milada Šťastná (zkoušející)
doc. Ing. Jiří Štencl, DrSc. (zkoušející)
prof. Ing. Květoslava Šustová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Veronika Švehlová, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. František Toman, CSc. (přednášející, zkoušející)
MVDr. Ing. Václav Trojan, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Tomáš Urban, Ph.D. (zkoušející)
doc. RNDr. Antonín Vaishar, CSc. (zkoušející)
doc. Mgr. Ing. Magdalena Daria Vaverková, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Milan Večeřa, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jana Víchová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Helena Vlašínová, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Jiří Vlček, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Jiří Votava, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Tomáš Vyhnánek, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jan Winkler, Ph.D. (zkoušející)
doc. RNDr. Ondřej Zítka, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Václav Ždímal, Ph.D. (zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Zpracování samostatné BP ve spolupráci s vedoucím závěrečné práce.
 
Obsah předmětu:
1.Zpracování bakalářské práce, pravidelné konzultace s vedoucím práce (dotace 0/0) (dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
práce v terénu
25 h
25 h
odborná praxe4 h
4 h
konzultace
5 h
5 h
projektová práce
5 h
5 h
veřejná prezentace (ústní)
1 h
1 h
příprava prezentace20 h
20 h
zpracování protokolů
20 h
20 h
zpracování projektů
200 h
200 h
Celkem280 h
280 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet uděluje vedoucí bakalářské práce při jejím odevzdání. Odevzdání práce (+ vložení do UIS) a obhajoba
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studiumKombinované studium
Celkem
0 %0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
VÁVROVÁ, H. -- MIKAN, P. -- SYNEK, M. Jak psát bakalářské, diplomové, doktorské a jiné písemné práce. Praha: Oeconomica, 2011. 70 s. ISBN 978-80-245-1819-0.

Doporučená:
Metodika BP a DP - http://www.af.mendelu.cz/cz/studium/bakalarske/zaverecne_prace

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-AGB-FY Fytotechnika, prezenční forma, počáteční období ZS 2012/2013
Obor B-ZS-PT Provoz techniky, prezenční forma, počáteční období ZS 2012/2013
Obor B-TO-OH Odpadové hospodářství, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2012/2013
Obor B-AGB-VS Všeobecné zemědělství, prezenční forma, počáteční období ZS 2012/2013
Obor B-ZEI-ABY Agrobyznys, prezenční forma, počáteční období ZS 2012/2013
Obor B-AGB-VS Všeobecné zemědělství, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2012/2013
Obor B-AGB-BR Biotechnologie rostlin, prezenční forma, počáteční období ZS 2012/2013
Obor B-RL-RL Rostlinolékařství, prezenční forma, počáteční období ZS 2012/2013
Obor B-TO-OH Odpadové hospodářství, prezenční forma, počáteční období ZS 2012/2013
Obor B-TP-TP Technologie potravin, prezenční forma, počáteční období ZS 2012/2013
Obor B-ZOO-ZO Zootechnika, prezenční forma, počáteční období ZS 2012/2013
Obor B-ZS-AE Agroekologie, prezenční forma, počáteční období ZS 2012/2013
Obor B-ZS-PUO Pozemkové úpravy a ochrana půdy, prezenční forma, počáteční období ZS 2012/2013
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 11. 6. 2015.

Typ výstupu: