Sylabus předmětu OKAJA - Obchodní jazyk - angličtina (PEF - LS 2014/2015)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
OKAJA
Název předmětu česky:
Obchodní jazyk - angličtina
Název předmětu anglicky:
Language in Business - English
Semestr:
LS 2014/2015
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (2 kredity)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 16/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
angličtina
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
Mgr. Eva Bumbálková (cvičící, přednášející, zkoušející)
Mgr. Hana Crhonková (cvičící, přednášející, zkoušející)
Mgr. Ludmila Horáková (garant)
Mgr. Jana Klapilová (cvičící, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je rozvoj jazykových znalostí a dovedností studenta na úrovni B2 zaměřených na obchodní jazyk a korespondenci. Student si prohloubí znalosti gramatických struktur, osvojí si klíčovou slovní zásobu z oblasti obchodu a seznámí se s různými typy obchodní korespondence, jejich obsahovou i formální stránkou.
 
Obsah předmětu:
1.
Formal and Informal Communication (dotace 0/2)
 
a.formální a neformální styl
b.formální dopis a jeho náležitosti
c.sekundární modální slovesa

2.
Career (dotace 0/2)
 
a.
pracovní pohovor
b.
motivační dopis a životopis
c.
časy minulé

3.In Business (dotace 0/2)
 
a.
založení firmy
b.
prezentace firmy
c.
předpřítomný čas

4.
Management (dotace 0/2)
 
a.
struktura firmy
b.
ukončení pracovního poměru
c.
kauzativní slovesa have, make, let, get

5.Going into Production (dotace 0/2)
 
a.
nabídka, uvedení výrobku na trh
b.
hledání dodavatele
c.
trpný rod

6.
Marketing (dotace 0/2)
 
a.
formy marketingu
b.
objednávka
c.
gerundium a infinitiv

7.
Banking (dotace 0/2)
 
a.
dluh
b.
upomínka
c.
čas budoucí

8.Foreign Trade (dotace 0/2)
 
a.obchodní etiketa
b.obchodní schůzka
c.
podmínkové věty

9.
Travel Industry (dotace 0/2)
 
a.
turismus
b.
rezervace, pronájem
c.
členy

10.European Union (dotace 0/2)
 
a.
podpora podnikatelské kultury
b.žádost o informace
c.
vztažné věty

11.Economy and Environment (dotace 0/2)
 
a.
ekonomie a životní prostředí
b.
stížnost
c.předložkové vazby

12.
Public Service and Politics (dotace 0/2)
 
a.
státní správa a politika
b.
vedlejší věty přípustkové a účelové

13.
Opakování (dotace 0/2)
 
a.opakování lekcí 1-12

Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
přednáška
0 h
6 h
cvičení
26 h
0 h
konzultace
0 h
10 h
příprava na zkoušku
14 h
18 h
příprava na průběžný test
16 h
22 h
Celkem56 h
56 h
 
Požadavky na ukončení:
Ukončení předmětu je podmíněno dvěma průběžnými testy, povinnou docházkou, zápočtovým testem a ústní zkouškou. V každém ze dvou průběžných testů o 25 otázkách (doba vypracování je 20 minut) může student získat maximálně +5 bodů, minimálně -5 bodů, které se započítávají do výsledku závěrečného zápočtového testu. Zápočtový test o 50 otázkách je psán elektronickou formou, časový limit je 40 minut, student může získat od 0 do 50 bodů. Ústní zkoušku tvoří diskuze a popis obrázků na zadané téma, zkouška trvá 15 minut. Student má u přípravy k dispozici slovník. Doba přípravy je 15 minut. Testuje se celkový ústní projev studenta (rozsah slovní zásoby, přesnost, plynulost, výslovnost). Minimální požadovaná úspěšnost je u všech částí hodnocení 60%. Celkovou známku pak tvoří průměr výsledku zápočtového testu a ústní části. Škála celkového hodnocení je stanovena následovně: 100-93 bodů=A, 92-85=B, 84-77=C, 76-69=D, 68- 60=E, 59 a méně=F.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
SCRIVENER, J. -- HOLLOWAY, C. -- BAADE, K. Skills for Business Studies. Oxford: Oxford University Press, 2012. 167 s. ISBN 0-194-73952-X.

Doporučená:
EMMERSON, P. Email English. Oxford: MACMILLAN, 2004. 96 s. ISBN 3-190-02884-2.
EMMERSON, P. Business Vocabulary Builder. Oxford: MACMILLAN, 2009. 176 s. ISBN 3-190-32722-X.
TURNER, R. -- DUCKWORTH, M. Business Result. Oxford: Oxford University Press, 2012. 167 s. ISBN 0-194-73951-1.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-EMAJ-MEAJ Business Economics and Management, prezenční forma, počáteční období ZS 2014/2015
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 2. 12. 2014.

Typ výstupu: