Sylabus predmetu SBZ - Státní bakalářská zkouška (PEF - LS 2014/2015)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
SBZ
Název předmětu česky:
Státní bakalářská zkouška
Název předmětu anglicky: Final Bachelor Exam
Semestr:
LS 2014/2015
Způsob ukončení a počet kreditů:
státní bakalářská zkouška (0 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 16/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština, angličtina
Garant předmětu: Ing. Marcel Ševela, Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Vyučující:
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je ověřit soubornou zkouškou znalosti studentů z oboru studia a ze studijní specializace. Součástí zkoušky je obhajoba závěrečné práce. Absolvování státní závěrečné zkoušky je podmínkou řádného ukončení studia a udělení titulu podle zákona o VŠ.
 
Obsah předmětu:
1.
Státní závěrečná zkouška (dotace 0/0)
 
a.
obhajoba bakalářské práce
b.
odborná rozprava k tématům studijního programu
c.
odborná rozprava k tématům studijního oboru
d.
odborná rozprava k tématům specializace studia

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studiumKombinované studium
Celkem
0 h
0 h
 
Požadavky na ukončení:
komisionální ústní zkouška
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studiumKombinované studium
Celkem0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-EM-CR Cestovní ruch, prezenční forma, počáteční období ZS 2012/2013
Obor B-EM-MCR Management cestovního ruchu, prezenční forma, počáteční období ZS 2012/2013
Obor B-EM-SE Sociálně ekonomický obor, prezenční forma, počáteční období ZS 2012/2013
Obor B-HPS-VS Veřejná správa, prezenční forma, počáteční období ZS 2012/2013
Obor B-II-ARI Automatizace řízení a informatika, prezenční forma, počáteční období ZS 2012/2013
Obor B-SI-EI Ekonomická informatika, prezenční forma, počáteční období ZS 2012/2013
Obor B-HPS-F Finance, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2012/2013
Obor B-HPS-VS Veřejná správa, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2012/2013
Obor B-EMAJ-MEAJ Business Economics and Management, prezenční forma, počáteční období ZS 2012/2013
Obor B-HPS-F Finance, prezenční forma, počáteční období ZS 2012/2013
Obor B-EM-MO Management obchodní činnosti, prezenční forma, počáteční období ZS 2012/2013
Obor B-EM-ME Manažersko-ekonomický, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2012/2013
Obor B-EM-ME Manažersko-ekonomický, prezenční forma, počáteční období ZS 2012/2013
 
Vyučován v předchozích obdobích:
ZS 2020/2021, LS 2019/2020, ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018 (a starší)
Místo výuky:
Brno, Boskovice


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 9. 10. 2014.

Typ výstupu: