Sylabus predmetu TVB - Technické vybavení budov (LDF - ZS 2014/2015)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
TVB
Název předmětu česky:
Technické vybavení budov
Název předmětu anglicky:
Technical equipment of buildings
Semestr:
ZS 2014/2015
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
magisterský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
Prerekvizity: Státní bakalářská zkouška
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Clílem předmětu je získání přehledu v oblasti vytápění, elektroinstalací a zdravotně - technických instalací budov.
 
Obsah předmětu:
1.vytápění (dotace 14/14)
 
a.
spotřeba energie na vytápění
b.
výpočty
c.CAD ve vytápění
d.Využití SW podpory projektování ve vytápění
e.
Rozdělení otopných soustav
f.
Otopná tělesa
g.Podlahové vytápění
h.
Čerpadla, armatury, regulace
i.
Příprava TV

2.
elektroinstalace (dotace 8/8)
3.zdravotně - technické instalace (dotace 6/6)
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
přednáška
28 h
cvičení
28 h
příprava na zkoušku24 h
příprava prezentace
12 h
zpracování projektů
20 h
Celkem
112 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet -- vypracování programů (dvě zprávy -- návrh elektroinstalace a návrh vytápění), účast min. 80%
Zkouška -- povinná písemná část, ústní dle potřeby, úspěšnost min. 70%
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
Kol. Topenářská příručka: 120 let topenářství v Čechách a na Moravě. 1. vyd. Praha: GAS, 2001. 1122 s. ISBN 80-86176-81-9.

Doporučená:
Dvořák (2004) Vytápění.
Vašut (2009) Elektroinstalace

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
LS 2019/2020, LS 2018/2019, LS 2017/2018, LS 2016/2017, LS 2015/2016, LS 2014/2015 (a starší)
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 9. 4. 2015.

Typ výstupu: