Course syllabus ZOLG - Zoology (FFWT - 2014/2015 - post-graduate studies)


     Czech          


Kód předmětu:
ZOLG
Název předmětu česky:
Zoologie
Název předmětu anglicky: Zoology
Semestr:
2014/2015
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (0 kreditů), doktorská komisionální zkouška (0 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia: -- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující: prof. RNDr. Zdeněk Laštůvka, CSc. (garant)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Rozvinout zoologické znalosti studentů získané v magisterském studiu tak, aby měli solidní teoretický základ pro pochopení funkce živočichů v lesních ekosystémech a byli schopni využít poznatky ve své výzkumné i praktické činnosti.
 
Obsah předmětu:
1.Student získá přehled o problematice obecné zoologie (cytologie, histologie, evoluční organologie, ontogeneze), zoogeografie, domestikace, evoluční biologie, ekologie a etologie. Podstatnou část obsahové náplně tvoří systematická zoologie zaměřená na taxony významné z lesnického hlediska (Protozoa, Platyhelminthes, Nematoda, Annelida, Mollusca, Arthropoda, Vertebrata). Pozornost je věnována druhům s negativním (lesní škůdci, parazité, přenašeči) i pozitivním významem (půdní druhy, bioregulátoři, lovné druhy). Studium je zaměřeno i na poznávání důležitých druhů a jejich způsobu života. Obsahová náplň bude modifikována podle potřeb studentů v návaznosti na jejich specializaci a téma disertační práce. (dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 h0 h
 
Požadavky na ukončení:
Ústní zkouška
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
LAŠTŮVKA, Z. -- GAISLER, J. -- ŠŤASTNÁ, P. -- PELIKÁN, J. Zoologie pro zemědělce a lesníky. 3rd vyd. Brno: Konvoj, 2004. 264 s. ISBN 80-7302-065-3.
KRATOCHVÍL, J. Použitá zoologie 2 : Obratlovci. 2nd vyd. Praha: Státní zemědělské nakladatelství, 1973. 318 s.
KŘÍSTEK, J. -- URBAN, J. Lesnická entomologie. 1st vyd. Praha: Academia, 2004. 445 s. ISBN 80-200-1052-1.

Doporučená:
KRATOCHVÍL, J. Použitá zoologie 1 : Bezobratlí. 2nd vyd. Praha: Státní zemědělské nakladatelství, 1973. 442 s.
Zoology. Philadelphia: Saunders College Pub., 1009 s. ISBN 0-03-030504-7.
HARLEY, J P. Zoology. 8th vyd. Dubuque, IA: McGraw-Hill, 592 s. ISBN 978-0-07-302820-0.
ALLABY, M. A dictionary of zoology. Oxford: Oxford University Press, 2003. 597 s. ISBN 0-19-860758-X.
WESTHEIDE, W. Spezielle Zoologie : Einzeller und Wirbellose Tiere.. Teil 1. Stuttgart: Eugen Ulmer Verlag, 1996. 21 s. ISBN 3-437-20515-3.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 22. 9. 2014.

Type of output: