Sylabus předmětu VOKR - Voda v krajině (LDF - 2014/2015 - doktorská studia)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: VOKR
Název předmětu česky:
Voda v krajině
Název předmětu anglicky: Water in Landscape
Semestr:
2014/2015
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (0 kreditů), doktorská komisionální zkouška (0 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
doktorský
Typ předmětu: volitelný
Typ výuky předmětu: -- obsah této položky nebyl definován --
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav: Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující:
prof. Dr. Ing. Miloslav Šlezingr (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Karel Zlatuška, CSc. (cvičící, přednášející)
Prerekvizity: žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Základem studia bude řešení problematiky interakce voda x půda, se zaměřením na trend maximálního zdržení vody v krajině. Rozvíjeny budou znalosti v oblasti ekobiologických úprav toků, stabilizace říčních ekosystémů, GIS, matematické statistiky, aplikované ekologie, hydrologie.
 
Obsah předmětu:
1.
1. Voda v krajině -- základní specifika, říční síť, říční typy a jejich charakteristiky (dotace 4/0)
2.
2. Nádrže -- přirozené, umělé (dotace 2/0)
3.
3. Stabilizační opatření v povodí, opatření pro zdržení vody v krajině (dotace 4/0)
4.
4. Biotechnická a biologická stabilizace břehových území (tok, nádrž) (dotace 4/0)
5.
5. Prognostické metody ústupu břehů -- metoda stanovení abrazní terminanty (dotace 4/0)
6.
6. Stabilizace říčních ekosystémů -- jakost vody a její ovlivnění (dotace 2/0)
7.
7. Metody posouzení současného vegetačního doprovodu toku (QBR, Šlezingr 2000) (dotace 4/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
přednáška24 h0 h
konzultace
56 h
0 h
příprava na zkoušku
50 h
0 h
příprava prezentace
20 h0 h
Celkem
150 h
0 h
 
Požadavky na ukončení:
Zkouška
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem0 %0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
HERYNEK, J. -- TLAPÁK, V. Lesnické meliorace: cvičení. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2000. 120 s. ISBN 80-7157-445-7.
TLAPÁK, V. -- HERYNEK, J. Malé vodní nádrže. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2002. 198 s. ISBN 80-7157-635-2.
ŠÁLEK, J. -- TLAPÁK, V. -- SALAŠOVÁ, A. Protipovodňová prevence a krajinné plánování. 1. vyd. Pardubice: Česká společnost krajinných inženýrů, 2003. 300 s. ISBN 80-903258-0-7.
TLAPÁK, V. -- ŠÁLEK, J. -- LEGÁT, V. Voda v zemědělské krajině. Praha: Zemědělské nakladatelství Brázda, 1992. 320 s. ISBN 80-209-0232-5.
ŠLEZINGR, M. -- ÚRADNÍČEK, L. Bankside trees and shrubs. 1. vyd. Brno: CERM, 2003. 128 s. ISBN 80-7204-307-2.
KUPEC, P. -- SCHNEIDER, J. -- ŠLEZINGR, M. Revitalizace v krajině. Brno: MZLU v Brně, 2009. 120 s.
ŠLEZINGR, M. Stabilizace říčních ekosystémů. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2005. 353 s. ISBN 80-7204-403-6.
KRAVKA, M. -- ŠLEZINGR, M. -- FIALOVÁ, J. -- DOMOKOŠOVÁ, K. -- MARKOVÁ, J. -- VYSKOT, I. Úpravy malých vodních toků v krajině a lesnické meliorace. 1. vyd. Brno: MZLU v Brně, 2009. 138 s. ISBN 978-80-7375-337-5.
ŠLEZINGR, M. -- ÚRADNÍČEK, L. Vegetační doprovod vodních toků. 1. vyd. V Brně: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2009. 175 s. ISBN 978-80-7375-349-8.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích: 2020/2021 - doktorská studia, 2019/2020 - doktorská studia, 2018/2019 - doktorská studia, 2017/2018 - doktorská studia, 2016/2017 - doktorská studia, 2015/2016 - doktorská studia (a starší)
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 22. 9. 2014.

Typ výstupu: