Sylabus predmetu RRBPA - Bakalářská práce v AJ (FRRMS - ZS 2014/2015)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
RRBPA
Název předmětu česky:
Bakalářská práce v AJ
Název předmětu anglicky: Bachelor Thesis in English
Semestr:
ZS 2014/2015
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (11 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
angličtina
Garant předmětu:
Garantující ústav: Děkanát FRRMS (FRRMS)
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Vyučující:
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je zpracování vlastní bakalářské práce a pravidelné konzultace s vedoucím práce. Bakalářskou prací student prokazuje svou schopnost práce s odbornou literaturou při formulování a řešení problému studovaného oboru.
 
Obsah předmětu:
1.
Zpracování bakalářské práce, konzultace s vedoucím práce (dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
konzultace
10 h
příprava prezentace
20 h
zpracování seminární práce
278 h
Celkem
308 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je ukončen udělením zápočtu při odevzdáním bakalářské práce.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Doporučená:
Clark, I.L. (2006). Writing the Successful Thesis and Dissertation. Harlow: Prentice Hall.
http://grad.berkeley.edu/acapro/pdf/dissertation_writing.pdf
PROF. DR. TOBIAS RICHTER, Fachbereich Wirtschaft Business School Schneidershof, D-54293 Trier: Guidelines on How to Write a Bachelor Thesis

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích: LS 2013/2014, ZS 2013/2014, LS 2012/2013 (a starší)
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 6. 1. 2015.

Typ výstupu: