Sylabus předmětu RRBPA - Bakalářská práce v AJ (FRRMS - ZS 2014/2015)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: RRBPA
Název v jazyce výuky: Bachelor Thesis in English
Název česky: Bakalářská práce v AJ
Název anglicky: Bachelor Thesis in English
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (11 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: angličtina
Typ studia: bakalářský
Semestr: ZS 2014/2015
Vyučující: Mgr. Lukáš Nevěděl, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Iva Živělová, CSc. (garant)
Výchozí předměty: Bakalářský seminář nebo ne Bakalářská práce
 
Zaměření předmětu:
Cílem předmětu je zpracování vlastní bakalářské práce a pravidelné konzultace s vedoucím práce. Bakalářskou prací student prokazuje svou schopnost práce s odbornou literaturou při formulování a řešení problému studovaného oboru.
 
Obsah předmětu:
1.Zpracování bakalářské práce, konzultace s vedoucím práce (dotace 0/0)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Kapacita vytvářet nové myšlenky (kreativita)
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost řešit problémy
-Schopnost samostatné práce

Oborově specifické kompetence:
 
-Schopnost rozpoznat a náležitě využít informační zdroje v relevantních oblastech
-Zvládnutí číselné a grafické prezentace výsledků analýzy hromadných dat
-Zvládnutí základních principů pořizování a zpracování kvantitativních a kvalitativních dat hromadné povahy

Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     konzultace10 h
Samostudium
     příprava prezentace20 h
     zpracování seminární práce278 h
Celkem308 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je ukončen udělením zápočtu při odevzdáním bakalářské práce.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
DClark, I.L. (2006). Writing the Successful Thesis and Dissertation. Harlow: Prentice Hall.
Dhttp://grad.berkeley.edu/acapro/pdf/dissertation_writing.pdf
DPROF. DR. TOBIAS RICHTER, Fachbereich Wirtschaft Business School Schneidershof, D-54293 Trier: Guidelines on How to Write a Bachelor Thesis

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 6. 1. 2015.

Typ výstupu: