Sylabus předmětu MVP-D - Metodologie vědecké práce (AF - 2014/2015 - doktorská studia)


     Čeština          


Kód předmětu:
MVP-D
Název předmětu česky:
Metodologie vědecké práce
Název předmětu anglicky:
Methodology of Agricultural Research
Semestr:
2014/2015
Způsob ukončení a počet kreditů: doktorská komisionální zkouška (0 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
doktorský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština, angličtina
Garant předmětu: doc. Ing. Radim Cerkal, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
Fakulta:
Agronomická fakulta
Vyučující: doc. Ing. Radim Cerkal, Ph.D. (garant)
prof. Ing. Jaroslava Ehrenbergerová, CSc. (zkoušející)
prof. Ing. Oldřich Chloupek, DrSc. (cvičící, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
-
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
přednáška
12 h
0 h
cvičení
12 h
0 h
příprava na zkoušku12 h
0 h
Celkem
36 h
0 h
 
Požadavky na ukončení:
žádné
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem0 %0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích: 2020/2021 - doktorská studia, 2019/2020 - doktorská studia, 2018/2019 - doktorská studia, 2017/2018 - doktorská studia, 2016/2017 - doktorská studia, 2015/2016 - doktorská studia (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl David Dozbaba dne 11. 9. 2015.

Typ výstupu: