Sylabus předmětu BSD - Biotičtí škůdci dřeva (LDF - ZS 2014/2015)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
BSD
Název předmětu česky:
Biotičtí škůdci dřeva
Název předmětu anglicky:
Biotic Pests of Wood
Semestr:
ZS 2014/2015
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (3 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 10/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia: bakalářský; magisterský; magisterský navazující
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
Ing. Jan Baar, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. (cvičící, garant, zkoušející)
Ing. et Ing. Pavel Sablík, Ph.D. (cvičící)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Vyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Středa
12.00-13.50
P220
J. Baar
Přednáška
Každý týden
32
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Rozšířit základní poznatky o vlastnostech biologicky degradovaného dřeva s důrazem na schopnost volby vhodného preventivního popř. sanačního postupu, včetně praktických ukázek testů odolnosti dřeva vůči biologickému napadení dřeva.
 
Obsah předmětu:
1.
Dřevokazný hmyz (Hylotrupes bajulus) (dotace 4/0)
 
a.
životní cyklus
b.
identifikační metody, přímá ukázka chovu dřevokazného hmyzu k účelům testování účinnosti ochranných látek na dřevo
c.
možnosti likvidace již napadeného dřeva

2.
Dřevokazné houby (dotace 4/0)
 
a.houby hnědého, bílého a měkkého tlení
b.
metody identifikace druhu dřevokazných hub

3.Postupy zkoušení odolnosti dřeva vůči biotickým činitelům dle norem (dotace 4/0)
 
a.dřevokazné houby
b.
dřevokazný hmyz
c.
dřevozbarvující houby

4.Biotičtí škůdci dřeva mimo území ČR (dotace 4/0)
 
a.termiti
b.
mořští škůdci

5.
Chemická ochrana dřeva (dotace 4/0)
 
a.
impregnační látky a postupy jejich impregnace do dřeva
b.vytvoření vlastní zkušební ochranné látky a ověření její účinnosti

6.
Praktické ukázky provedení zkoušení trvanlivosti dřeva dle normy (dotace 8/0)
 
a.
přirozená trvanlivost dřeva vůči dřevokazným houbám
b.
zjišťování účinosti ochraných prostředků

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
přednáška18 h
0 h
laboratorní práce
10 h
10 h
příprava na průběžné hodnocení
20 h
25 h
příprava na průběžný test10 h15 h
příprava prezentace20 h0 h
zpracování protokolů6 h9 h
zpracování seminární práce
0 h
25 h
Celkem
84 h
84 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet - 80% účast na přednáškách, povinná účast na praktickém cvičení, odevzdaná a obhájená seminární práce
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
REINPRECHT, L. Ochrana dreva. 1. vyd. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2008. 453 s. ISBN 978-80-228-1863-6.
VYSOKÝ, V. Přehled technicky škodícího hmyzu na dříví: Stručný souhrn znalostí z dostupné literatury. Ústí nad Labem: Albis international, 1995. 296 s. ISBN 80-901761-1-9.
RYPÁČEK, V. Biologie dřevokazných hub. 1. vyd. Praha: ČSAV, 1957. 209 s. Československá akademie věd Sekce biologická.
HOLAN, J. a kol. Dřevo v domácnosti: ochrana, údržba, renovace. 1. vyd. Brno: ERA Group, 2006. 108 s. ISBN 80-7366-049-0.
REINPRECHT, L. Procesy degradácie dreva. 3. vyd. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2001. 162 s. ISBN 80-228-1070-3.
ŽÁK, J. -- REINPRECHT, L. Ochrana dřeva ve stavbě: odborná příručka pro stavebníky, investory, projektanty a architekty. 1. vyd. Praha: Arch, 1998. 95 s. ISBN 80-86165-00-0.
Kol. Recognising wood rot and insect damage in buildings. 3. vyd. Garston: IHS BRE Press, 2003. 126 s. BR ;. ISBN 978-1-86081-603-1.
Preservation of timber in the tropics. Dordrecht: Springer, 1985. 273 s. Forestry Sciences ;. ISBN 978-90-481-8288-6.

Doporučená:
EATON, R A. -- HALE, M D C. Wood : decay, pests, and protection. 1. vyd. London: Chapman & Hall, 1993. 546 s. ISBN 0-412-53120-8.
Wood Microbiology: Decay and Its Prevention. San Diego: Academic Press, 1992. 476 s. ISBN 0-12-775210-2.
ROWEL, R. -- BARBOUR, J. Archeological Wood: properties, chemistry, and preservation. American Chemical Society, 1990. 476 s.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
ZS 2019/2020, ZS 2018/2019, ZS 2016/2017, ZS 2015/2016, ZS 2013/2014, ZS 2012/2013 (a starší)
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 9. 4. 2015.

Typ výstupu: