Sylabus predmetu SVAK1 - Světový jazyk - Angličtina K 1 (PEF - ZS 2014/2015)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
SVAK1
Název předmětu česky:
Světový jazyk - Angličtina K 1
Název předmětu anglicky:
English K 1
Semestr: ZS 2014/2015
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (2 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
angličtina
Garant předmětu:
Mgr. Ludmila Horáková
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
Mgr. Hana Crhonková (cvičící, přednášející, zkoušející)
Mgr. Ludmila Horáková (garant)
Mgr. Michaela Navrátilová (cvičící, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Hlavním cílem předmětu je osvojení si a prohloubení znalostí obecného jazyka, a to ve všech jazykových dovednostech (čtení, psaní, poslech, ústní projev).
 
Obsah předmětu:
1.
Lekce 1A+B (dotace 0/0)
 
a.
opakování gramatiky úrovně A1, přítomný čas prostý, slovní pořádek v otázkách, adjektiva popis vlastností, rodina

2.
Lekce 1C (dotace 0/0)
 
a.
přítomný čas průběhový x přítomný čas prostý, předložky místní, části těla

3.
Lekce 1D (dotace 0/0)
 
a.
vedlejší věty vztažné, na letišti, shrnutí lekce 1

4.
Lekce 2A (dotace 0/0)
 
a.minulý čas prostý, nepravidelná slovesa, dovolená a prázdniny

5.
Lekce 2B (dotace 0/0)
 
a.minulý čas průběhový a jeho použití v porovnání s minulým časem prostým, předložky at, in, on, v hotelu

6.
Lekce 2C+D (dotace 0/0)
 
a.
otázka na podmět v přítomném prostém a minulém prostém čase, hudba, spojky, vyprávění příběhů,shrnutí lekce 2

7.
Lekce 3A (dotace 0/0)
 
a.
vyjádření plánů budoucnosti, vazba going to, přítomný čas prostý pro vyjádření budoucnosti, budoucí čas prostý

8.
Lekce 3B+C (dotace 0/0)
 
a.
budoucí čas prostý pro sliby, nabídky a rozhodnutí, slovesa opačného významu, slovesa následovaná určitou předložkou

9.
Lekce 3D (dotace 0/0)
 
a.
opakování slovesných časů, v restauraci, shrnutí lekce 3

10.
Lekce 4A (dotace 0/0)
 
a.
předpřítomný čas prostý, nepravidelná slovesa, oblečení, nakupování

11.
Lekce 4B+C (dotace 0/0)
 
a.
předpřítomný čas prostý a výrazy, které se s ním typicky pojí, komparativ a superlativ přídavných jmen, fráze a ustálená slovní spojení se slovem time

12.
Lekce 4D (dotace 0/0)
 
a.
vysvětlování cesty, opakování, shrnutí lekce 4

Studijní aktivity a metody výuky:
DruhKombinované studium
konzultace
16 h
příprava na průběžné hodnocení
40 h
Celkem
56 h
 
Požadavky na ukončení:
Student je povinen formou samostudia získat znalost klíčové gramatiky a slovní zásoby z kmenové literatury v rozsahu daném v sylabu předmětu. Na konci semestru je ohodnocen formou: započteno/nezapočteno.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Kombinované studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
OXENDEN, C. -- LATHAM-KOENIG, C. -- SELIGSON, P. New English File Pre-Intermediate. Oxford: Oxford University Press, 2007. 167 s. ISBN 01-9451-909-0.
SELIGSON, P. -- OXENDEN, C. New English File Pre-intermediate Workbook. Oxford: Oxford University Press, 2007. 79 s. ISBN 01-9438-767-4.

Doporučená:
MURPHY, R. English Grammar in Use. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. 380 s. ISBN 05-2153-762-2.
REDMAN, S. English Vocabulary in Use Pre-Intermediate&Intermediate. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. 263 s. ISBN 0-521-01171-X.
FRONEK, J. Velký anglicko-český slovník : Comprehensive English-Czech dictionary. 1. vyd. Praha: Leda, 2006. 1734 s. ISBN 80-7335-022-X.
FRONEK, J. Velký česko-anglický slovník = Comprehensive Czech-English dictionary. 1. vyd. Voznice: Leda, 2000. 1597 s. ISBN 80-85927-54-3.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 27. 8. 2014.

Typ výstupu: