Sylabus predmetu SVNK1 - Světový jazyk - Němčina K 1 (PEF - ZS 2014/2015)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
SVNK1
Název předmětu česky:
Světový jazyk - Němčina K 1
Název předmětu anglicky: German K 1
Semestr:
ZS 2014/2015
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (2 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia: bakalářský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
němčina
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Vyučující:
Mgr. Hana Crhonková (cvičící, přednášející, zkoušející)
Mgr. Ludmila Horáková (garant)
Ing. Mgr. Šárka Jeřábková (cvičící, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
ne Státní bakalářská zkouškaObchodní jazyk - angličtina a studovat na fakultě Personální finance a ne Světový jazyk - Angličtina K 1 a ne nyní Světový jazyk - Angličtina K 1 a ne Světový jazyk - Španělština K 1 a ne nyní Světový jazyk - Španělština K 1 a ne Světový jazyk - Francouzština K 1 a ne nyní Světový jazyk - Francouzština K 1 a ne Světový jazyk - Ruština K 1 a ne nyní Světový jazyk - Ruština K 1 a ne Světový jazyk - Italština K 1 a ne nyní Světový jazyk - Italština K 1
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Hlavním cílem předmětu je osvojení si a prohloubení znalostí obecného jazyka, a to ve všech jazykových dovednostech (čtení, psaní, poslech, ústní projev).
 
Obsah předmětu:
1.Lektion 1 (dotace 0/0)
 
a.
Kennenlernen, Familie
b.
Genitiv
c.Weil

2.Lektion 1 (dotace 0/0)
 
a.
Familie
b.
Perfekt

3.
Lektion 2 (dotace 0/0)
 
a.
Wohnen
b.
Wechselpräpositionen

4.
Lektion 2 (dotace 0/0)
 
a.
Wechselpräpositionen
b.
Direktionaladverbien

5.
Lektion 3 (dotace 0/0)
 
a.
Essen, im Restaurant
b.
Indefinit- und Possesivpronomen
c.
Temporaladverbien

6.
Lektion 4 (dotace 0/0)
 
a.
Arbeitswelt
b.Ratschläge-Konjunktiv II sollen
c.
wenn

7.
Lektion 5 (dotace 0/0)
 
a.
Sport
b.
Reflexive Verben
c.
Verben mit Präpositionen

8.Lektion 5 (dotace 0/0)
 
a.Sport
b.Präpositionaladverbien

9.Lektion 6 (dotace 0/0)
 
a.Ausbildung und Karriere
b.Präteritum - Modalverben

10.Lektion 6 (dotace 0/0)
 
a.
Schulsystem, Universität
b.
dass

11.
Lektion 7 (dotace 0/0)
 
a.
Feste und Geschenke
b.Possesivartikel und unbestimmter Artikel

12.
Lektion 7 (dotace 0/0)
 
a.Stellung der Objekte
b.
Phonetik -- Komposita

13.
Opakování (dotace 0/0)
14.
Souhrnný test (dotace 0/0)
 
a.
Souhrnný test ověřující znalosti slovní zásoby a gramatiky

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Kombinované studium
konzultace
16 h
příprava na průběžný test
40 h
Celkem56 h
 
Požadavky na ukončení:
Student je povinnen se v průběhu semestru seznámit se klíčovými znalostmi gramatických struktur a slovní zásoby a osvojit si je za pomoci základní literatury a e-learningu. Na základě splnění těchto podmínek mu bude udělen zápočet.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhKombinované studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
HILPERT, S. a kol. Schritte 3 international: Kursbuch + Arbeitsbuch. 1. vyd. Ismaning: Hueber, 2006. 168 s. Deutsch als Fremdsprache. ISBN 978-3-19-001853-6.

Doporučená:
SPECHT, F. -- GOTTSTEIN-SCHRAMM, B. -- KALENDER, S. Schritte Übungsgrammatik. Ismaning: HUeber, 2010. 184 s. ISBN 978-3-19-301911-0.
NIEBISCH, D. Schritte international 3+4: Intensivtrainer mit Audio CD. Ismaning: Hueber Verlag, 2009. 80 s. ISBN 978-3-19-011853-3.
Lingea Lexicon 2000 - němčina /250 000 významů/: Velký slovník německo-český, česko-německý.  [iný]. Brno. 1999.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích: ZS 2020/2021, ZS 2019/2020, ZS 2018/2019, ZS 2017/2018, ZS 2016/2017, ZS 2015/2016 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 27. 8. 2014.

Typ výstupu: