Sylabus předmětu SVFK1 - Světový jazyk - Francouzština K 1 (PEF - ZS 2014/2015)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
SVFK1
Název předmětu česky:
Světový jazyk - Francouzština K 1
Název předmětu anglicky: French K 1
Semestr:
ZS 2014/2015
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (2 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: francouzština
Garant předmětu:
Garantující ústav: Děkanát PEF (PEF)
Fakulta:
Vyučující:
Mgr. Hana Crhonková (cvičící, přednášející, zkoušející)
Mgr. Ludmila Horáková (garant)
Mgr. Petra Stražovská (cvičící, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Hlavním cílem předmětu je osvojení si a prohloubení znalostí obecného jazyka, a to ve všech jazykových dovednostech (čtení, psaní, poslech, ústní projev).
 
Obsah předmětu:
1.
Leçon 1 (dotace 0/0)
 
a.L'imparfait
b.
Y a une fille qu'habite chez moi

2.
Leçon 2 (dotace 0/0)
 
a.L'imparfait
b.
Dans la maison

3.
Leçon 3 (dotace 0/0)
 
a.
Les adjectifs
b.
Dans la maison

4.Leçon 4 (dotace 0/0)
 
a.Les pronoms possessifs
b.
À chacun sa musique

5.
Leçon 5 (dotace 0/0)
 
a.
La question
b.L'interrogation

6.
Leçon 6 (dotace 0/0)
 
a.
L'interrogation
b.
Le passé récent
c.
L'amour de l'art

7.
Leçon 7 (dotace 0/0)
 
a.
Le subjonctif
b.
L'art et la culture

8.Leçon 8 (dotace 0/0)
 
a.
Le subjonctif
b.Les arts appliqués

9.
Leçon 9 (dotace 0/0)
 
a.
Opakování

10.Leçon 10 (dotace 0/0)
 
a.
La comparaison
b.
La géographie

11.
Leçon 11 (dotace 0/0)
 
a.
La négation
b.Ne...que

12.Leçon 12 (dotace 0/0)
 
a.Les articles
b.
Quand la pub délire

13.Leçon 13 (dotace 0/0)
 
a.Opakování

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Kombinované studium
konzultace
10 h
příprava na průběžné hodnocení
46 h
Celkem
56 h
 
Požadavky na ukončení:
Student je povinen formou samostudia získat znalost klíčové gramatiky a slovní zásoby z kmenové literatury v rozsahu daném v sylabu předmětu. Na konci semestru je ohodnocen formou: započteno/nezapočteno.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Kombinované studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
LOISEAU, Y. -- MÉRIEUX, R. Connexions 2. Paris: Didier, 2004. 192 s. ISBN 2-278-05532-1.

Doporučená:
LOISEAU, Y. -- MÉRIEUX, R. Latitudes 2. Paris: Didier, 2009. 192 s. ISBN 2-278-06266-2.
Francouzská mluvnice. Plzeň: FRAUS, 2001. 700 s. ISBN 80-7238-064-8.
PRAVDOVÁ, M. -- PRAVDA, M. Francouzština nejen pro samouky. 1. vyd. Voznice: Leda, 2007. 568 s. ISBN 978-80-7335-083-3.
Cvičebnice francouzské gramatiky: Příklady k základním gramatickým jevům s řešením. 1. vyd. Praha: Polyglot, 2000. 363 s. ISBN 80-901988-8-0.
VLASÁK, V. Francouzsko-český a česko-francouzský slovník. 1. vyd. Voznice: LEDA, 2002. 1360 s. ISBN 80-85927-97-7.
NEUMANN, J. Velký francouzsko-český slovník. 2. vyd. Praha: Academia, 1992. 833 s. ISBN 80-200-0233-2.
NEUMANN, J. -- HOŘEJŠÍ, V. Velký francouzsko-český slovník : L-Z. II. díl. 2. vyd. Praha: Academia, 1992. 756 s. ISBN 80-200-0235-92.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 27. 8. 2014.

Typ výstupu: