Sylabus predmetu BS - Bakalářský seminář (PEF - ZS 2014/2015)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: BS
Název předmětu česky: Bakalářský seminář
Název předmětu anglicky: Bachelor Seminar
Semestr:
ZS 2014/2015
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (2 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, etapa A 2/1, etapa B 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 16/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav: Děkanát PEF (PEF)
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Vyučující:
Mgr. Eva Abramuszkinová Pavlíková, MA, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Břetislav Andrlík, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jiří Balej, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Bc. Marcela Basovníková, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Veronika Blašková, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Vladimír Bobek (zkoušející)
Ing. Pavel Breinek, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jaroslav Bukovina, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Petra Čačková, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. František Dařena, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Petr David, Ph.D. (zkoušející)
Bc. Ing. Bc. Anna Dobešová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Denis Drexler, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jiří Duda, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Michal Dufek (zkoušející)
Bc. Ing. Ondřej Dufek, Ph.D., DiS. (zkoušející)
PhDr. Jana Dundelová, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Tomáš Foltýnek, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Ing. Lucie Formanová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Aleš Franc, Ph.D. (zkoušející)
Dr. Ing. Jana Gláserová (zkoušející)
Ing. Mgr. Radim Gottwald (zkoušející)
Ing. Vladimír Hajko, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Pavel Haluza, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
doc. Mgr. David Hampel, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Ing. Naďa Hazuchová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Rudolf Franz Heidu, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Dita Henek Dlabolová, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Josef Holoubek, CSc. (zkoušející)
Ing. Martin Homolka (zkoušející)
JUDr. Andrea Hrdličková, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Naděžda Chalupová, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Helena Chládková, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Ladislava Issever Grochová, Ph.D. (zkoušející)
Bc. Vít Janiš, BA (Hons), MSc., Ph.D. (zkoušející)
doc. JUDr. Martin Janků, CSc. (zkoušející)
Ing. Petr Jedlička, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Lucie Jungwirthová (zkoušející)
doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Vlasta Kašparovská, Ph.D. (zkoušející)
JUDr. Hana Kelblová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Václav Klepáč, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Pavel Kolman, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jan Kolomazník, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Ing. Pavlína Komosná, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Petr Koráb, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Marcela Kormaňáková, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Luděk Kouba, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Kateřina Krchnivá, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Tomáš Krištofóry (zkoušející)
doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D. (zkoušející)
Ing. David Kučera (zkoušející)
Ing. Renata Kučerová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Petr Kupčík, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Natalya Kuzminykh (zkoušející)
prof. Ing. Lubor Lacina, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jaromír Landa, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jana Laštůvková, Ph.D. (zkoušející)
Bc. Ing. Marek Litzman, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Markéta Lörinczy, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Michal Mádr, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Bc. Martin Machay, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Petr Man, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Dana Martinovičová, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Ing. Pavlína Matějová (zkoušející)
Ing. Lyaysan Mavlikaeva, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Alena Melicharová, Ph.D. (zkoušející)
JUDr. Jana Mervartová (zkoušející)
Mgr. Ing. Jana Mikušová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Stanislav Mokrý, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Josef Montag, PhD. (zkoušející)
Ing. Martina Morávková, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Zdeněk Motlíček (zkoušející)
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Tomáš Netopil (zkoušející)
Ing. Dennis Nchor, MSc., Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jan Oplatek, MBA (zkoušející)
Ing. Milena Otavová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Igor Pantůček (zkoušející)
Ing. Josef Polák, Ph.D. (zkoušející)
JUDr. Michaela Poremská, Ph.D., LLM (zkoušející)
Ing. Lenka Procházková, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Ing. Martin Prokeš, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Roman Ptáček, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Petra Ptáčková Mísařová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Miroslav Radiměřský (zkoušející)
Ing. Sylvie Riederová, Ph.D. (zkoušející)
doc. Dr. Ing. Jiří Rybička (přednášející, tutor)
doc. Ing. Kateřina Ryglová, Ph.D. (zkoušející)
JUDr. Bohumila Salachová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. et Ing. Pavel Semerád, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Eva Skálová (zkoušející)
Ing. Veronika Solilová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Martin Souček, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Hana Stojanová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Šárka Stojarová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jakub Straka (zkoušející)
Mgr. Petr Strejček, Ph.D., MBA (zkoušející)
doc. Ing. Luboš Střelec, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Jaroslav Světlík, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jakub Šácha, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Marcel Ševela, Ph.D. (garant)
doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. (zkoušející)
Ing. Jakub Tabas, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Petr Toman, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jiří Třináctý (zkoušející)
Ing. Jan Turčínek, Ph.D. (cvičící, tutor, zkoušející)
doc. Ing. Jana Turčínková, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Jiří Tuza, Ph.D. (zkoušející)
doc. JUDr. Ing. Oldřich Tvrdoň, CSc. (zkoušející)
Mgr. Steven Van Wichelen, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Eva Vávrová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jan Vavřina, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Lucie Veselá, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Alžběta Veverková, Ph.D. (zkoušející)
JUDr. Bohumil Vítek, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Martin Vyklický (zkoušející)
JUDr. Dana Zapletalová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Stratos Zerdaloglu (zkoušející)
Ing. Maroš Zruban (zkoušející)
Ing. Josef Zrůst, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Kateřina Žáková, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Pavel Žiaran, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D. (zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je volba tématu a vedoucího práce, seznámení s principy psaní odborného textu a vypracování zadání práce. V průběhu předmětu je vypracování oficiální zadání bakalářské práce a je přeloženo vedoucímu ústavu a pak děkanovi ke schválení.
 
Obsah předmětu:
1.
Volba tématu bakalářské práce a tedy i vedoucího práce v rámci nabízených témat fakulty. (dotace 0/4)
2.
Přednášky o pravidlech práce s odborným textem (včetně typografických pravidel). (dotace 14/0)
3.
Podle pokynu vedoucího práce činnosti na bakalářské práci (samostudium, literární rešerše,...) (dotace 0/3)
4.V závěru semestru společně s vedoucím práce vypracování zadání závěrečné práce a jeho následné předložení ke schválení vedoucím příslušného odborného ústavu a děkanem fakulty. (dotace 0/0)
5.Podrobné informace na: http://pef.mendelu.cz/zp.php (dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
přednáška
14 h
0 h
cvičení
7 h
0 h
konzultace
2 h
16 h
zpracování projektů
33 h
40 h
Celkem56 h
56 h
 
Požadavky na ukončení:
Předložení rozpracovaného tématu s přesnou specifikací cíle a s přehledem doporučené literatury. Zápočet uděluje vedoucí bakalářské práce po jejím oficiálním zadání v zpracovaní stanovené části bakalářské práce
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Celkem
0 %0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
RYBIČKA, J. -- ČAČKOVÁ, P. -- PŘICHYSTAL, J. Průvodce tvorbou dokumentů. 1. vyd. Bučovice: Martin Stříž, 2011. 224 s. ISBN 978-80-87106-43-3.
GERŠLOVÁ, J. Vádemékum vědecké a odborné práce. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2009. 148 s. ISBN 978-80-7431-002-7.
BAILEY, S. Academic writing: a handbook for international students. 2. vyd. London: Routledge, 2006. 260 s. ISBN 0-415-38419-2.
The essentials of academic writing. New York: Houghton Mifflin Co., 347 s. ISBN 0-618-21599-9.

Doporučená:
ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. V Olomouci: Votobia, 1997. 271 s. Velká řada / Votobia ;. ISBN 80-7198-173-7.
VÁVROVÁ, H. -- MIKAN, P. -- SYNEK, M. Jak psát bakalářské, diplomové, doktorské a jiné písemné práce. Praha: Oeconomica, 2011. 70 s. ISBN 978-80-245-1819-0.
Dle tématu a doporučení vedoucího práce

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-EM-ME Manažersko-ekonomický, prezenční forma, počáteční období ZS 2012/2013
Obor B-EM-MO Management obchodní činnosti, prezenční forma, počáteční období ZS 2012/2013
Obor B-EM-ME Manažersko-ekonomický, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2012/2013
Obor B-EM-CR Cestovní ruch, prezenční forma, počáteční období ZS 2012/2013
Obor B-EM-MCR Management cestovního ruchu, prezenční forma, počáteční období ZS 2012/2013
Obor B-HPS-F Finance, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2012/2013
Obor B-EMAJ-MEAJ Business Economics and Management, prezenční forma, počáteční období ZS 2012/2013
Obor B-EM-SE Sociálně ekonomický obor, prezenční forma, počáteční období ZS 2012/2013
Obor B-HPS-F Finance, prezenční forma, počáteční období ZS 2012/2013
Obor B-HPS-VS Veřejná správa, prezenční forma, počáteční období ZS 2012/2013
Obor B-HPS-VS Veřejná správa, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2012/2013
 
Vyučován v předchozích obdobích: LS 2019/2020, ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018 (a starší)
Místo výuky:
Brno, Boskovice


Poslední změnu provedl Ing. Marcel Vytečka dne 18. 11. 2014.

Typ výstupu: