Course syllabus RRVFEU - Public finances in the European Union (FRDIS - WS 2014/2015)


     ECTS syllabus          Syllabus          Timetable          


     Slovak          


Kód předmětu: RRVFEU
Název v jazyce výuky: -- obsah této položky nebyl definován --
Název česky: Veřejné finance v Evropské unii
Název anglicky: Public finances in the European Union
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (4 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 3/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: -- obsah této položky nebyl definován --
Semestr: ZS 2014/2015
Vyučující: Ing. Eva Ďurčanská, PhD. (garant)
Výchozí předměty: ne RRVFEUA
 
Zaměření předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Kapacita přizpůsobovat se novým situacím
-Schopnost komunikovat s experty v jiném oboru
-Schopnost organizace a plánování
-Schopnost pracovat v interdisciplinárním týmu
-Schopnost řešit problémy

Oborově specifické kompetence:
 
-Dovednosti spojené se získáváním a zpracováním informací o zemích a regionech.
-Formulovat stanoviska k různým aspektům problematiky veřejných financí.
-Pochopení role, kterou EU hraje ve světě.

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Celkem0 h
 
Požadavky na ukončení:
žádné
 
Literatura:
-- obsah této položky nebyl definován --


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 18. 9. 2014.

Type of output: