Course syllabus RRNPRP - Proposal of Development Aid Project (FRDIS - WS 2014/2015)


     Czech          


Kód předmětu:
RRNPRP
Název předmětu česky:
Návrh projektu rozvojové pomoci
Název předmětu anglicky: Proposal of Development Aid Project
Semestr:
ZS 2014/2015
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (3 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
prof. Dr. Ing. Libor Grega (garant)
Ing. Simona Miškolci, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Radka Redlichová, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Celkem0 h
 
Požadavky na ukončení:
žádné
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Specializace GRO Globální rozvoj, prezenční forma, počáteční období ZS 2013/2014
 
Vyučován v předchozích obdobích:
LS 2019/2020, LS 2018/2019, LS 2017/2018, LS 2016/2017, ZS 2016/2017, LS 2015/2016 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 7. 8. 2014.

Type of output: