Course syllabus RRNPRP - Proposal of Development Aid Project (FRDIS - WS 2014/2015)


     ECTS syllabus          Syllabus          Timetable          


     Czech          


Kód předmětu: RRNPRP
Název v jazyce výuky: -- obsah této položky nebyl definován --
Název česky: Návrh projektu rozvojové pomoci
Název anglicky: Proposal of Development Aid Project
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (3 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: -- obsah této položky nebyl definován --
Semestr: ZS 2014/2015
Vyučující: Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
prof. Dr. Ing. Libor Grega (garant)
Ing. Simona Miškolci, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Radka Redlichová, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Výchozí předměty: ne Návrh projektu rozvojové pomoci v AJ
 
Zaměření předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Schopnost řešit problémy
-Tvorba projektů a jejich management

Oborově specifické kompetence:
 
-Hodnotit regionální rozdíly v mezinárodním kontextu.
-Pochopení diverzity rozvojových zemí.
-Schopnost analýzy problémů rozvojového světa a návrhů jejich řešení.
-Schopnost práce v mezinárodním kontextu.

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Celkem0 h
 
Požadavky na ukončení:
žádné
 
Literatura:
-- obsah této položky nebyl definován --


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 13. 5. 2014.

Type of output: