Course syllabus RRUMTS - Introduction to International Territorial Studies (FRDIS - WS 2014/2015)


     ECTS syllabus          Syllabus          Timetable          Syllabus 2020          


     Czech          


Kód předmětu: RRUMTS
Název v jazyce výuky: -- obsah této položky nebyl definován --
Název česky: Úvod do mezinárodních teritoriálních studií
Název anglicky: Introduction to International Territorial Studies
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (2 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 1/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: -- obsah této položky nebyl definován --
Semestr: ZS 2014/2015
Vyučující: Ing. Daniela Niebauerová (přednášející)
prof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc. (garant)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Etické závazky
-Schopnost řešit problémy

Oborově specifické kompetence:
 
-Rozvíjet aplikaci zákonných ustanovení na konkrétní praktické příklady.
-Vyhledávat a zpracovávat informace z oboru.
-Základní prezentační dovednosti.

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Celkem0 h
 
Požadavky na ukončení:
žádné
 
Literatura:
-- obsah této položky nebyl definován --


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 22. 8. 2014.

Type of output: