Course syllabus RRAPRLAA - Current Problems of Development in Latin America in English (FRDIS - WS 2014/2015)


     ECTS syllabus          Syllabus          Timetable          


     Czech          


Kód předmětu: RRAPRLAA
Název v jazyce výuky: -- obsah této položky nebyl definován --
Název česky: Aktuální problémy rozvoje Latinské Ameriky v AJ
Název anglicky: Current Problems of Development in Latin America in English
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (4 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 3/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: angličtina
Typ studia: -- obsah této položky nebyl definován --
Semestr: ZS 2014/2015
Vyučující: Mgr. Martin Hrabálek, Ph.D. (garant)
Výchozí předměty: ne RRAPRLA
 
Zaměření předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-schopnost analýzy a syntézy
-schopnost samostatné práce
-tvorba projektů a jejich management
-znalost druhého jazyka

Oborově specifické kompetence:
 
-Analyzovat problémy regionu.
-Hodnotit regionální rozdíly v mezinárodním kontextu.
-Pochopení diverzity rozvojových zemí.
-Schopnost analýzy problémů rozvojového světa a návrhů jejich řešení.
-Schopnost komunikovat v cizím jazyce slovem i písmem s využitím terminologie daného vědního oboru.
-Uvědomování si problémů rozvojového světa.
-Základní prezentační dovednosti.
-Znalost a pochopení rozvojových problémů Latinské Ameriky.
-Znalost ekonomických, environmentálních, sociálních a politických rozvojových problémů.

Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Celkem0 h
 
Požadavky na ukončení:
žádné
 
Literatura:
-- obsah této položky nebyl definován --


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 7. 5. 2014.

Type of output: