Course syllabus RRAPRJJAA - Current Problems of Development in South and South-East Asia in English (FRDIS - WS 2014/2015)


     Czech          


Kód předmětu:
RRAPRJJAA
Název předmětu česky:
Aktuální problémy rozvoje Jižní a Jihovýchodní Asie v AJ
Název předmětu anglicky:
Current Problems of Development in South and South-East Asia in English
Semestr:
ZS 2014/2015
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 3/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: -- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu: volitelný
Typ výuky předmětu: normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
angličtina
Garant předmětu: prof. Dr. Ing. Libor Grega
Garantující ústav:
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Vyučující:
prof. Dr. Ing. Libor Grega (garant)
RNDr. Mgr. Miroslav Horák, Ph.D. (přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Zbyšek Korecki, Ph.D. (přednášející, zkoušející)
Ing. Helena Lorencová, Ph.D. (přednášející, zkoušející)
prof. Ing. Tomáš Lošák, Ph.D. (přednášející, zkoušející)
prof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc. (přednášející, zkoušející)
prof. Dr. Nirundon Tapachai (přednášející, tutor)
Prerekvizity:
ne RRAPRJJA
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Celkem0 h
 
Požadavky na ukončení:
žádné
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Specializace GRO Globální rozvoj, prezenční forma, počáteční období ZS 2014/2015
Specializace GDE Global Development, prezenční forma, počáteční období ZS 2014/2015
 
Vyučován v předchozích obdobích: ZS 2019/2020, ZS 2018/2019, ZS 2017/2018, ZS 2016/2017, ZS 2015/2016, ZS 2013/2014 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 13. 5. 2014.

Type of output: