Sylabus předmětu RRAPRJJAA - Current Problems of Development in South and South-East Asia in English (FRDIS - WS 2014/2015)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          


Kód předmětu: RRAPRJJAA
Název v jazyce výuky: -- obsah této položky nebyl definován --
Název česky: Aktuální problémy rozvoje Jižní a Jihovýchodní Asie v AJ
Název anglicky: Current Problems of Development in South and South-East Asia in English
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (4 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 3/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: angličtina
Typ studia: -- obsah této položky nebyl definován --
Semestr: ZS 2014/2015
Vyučující: prof. Dr. Ing. Libor Grega (garant)
RNDr. Mgr. Miroslav Horák, Ph.D. (přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Zbyšek Korecki, Ph.D. (přednášející, zkoušející)
Ing. Helena Lorencová, Ph.D. (přednášející, zkoušející)
prof. Ing. Tomáš Lošák, Ph.D. (přednášející, zkoušející)
prof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc. (přednášející, zkoušející)
Nirundon Tapachai (přednášející, tutor)
Výchozí předměty: ne RRAPRJJA
 
Zaměření předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Pochopení kultur a zvyků v jiných zemích
-Schopnost komunikovat s experty v jiném oboru
-Schopnost práce v mezinárodním kontextu
-Schopnost řešit problémy

Oborově specifické kompetence:
 
-Definovat a analyzovat aktuální problémové oblasti a faktory.
-Hodnotit regionální rozdíly v mezinárodním kontextu.
-Znalost hlavních témat, problémů a dokumentů rozvojové spolupráce.
-Znalost a pochopení rozvojových problémů Jižní a jihovýchodní Asie
-Znalost konceptů vývoje rozvojových zemí.

Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Celkem0 h
 
Požadavky na ukončení:
žádné
 
Literatura:
-- obsah této položky nebyl definován --


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 7. 5. 2014.

Typ výstupu: