Course syllabus RRAPRAA - Current Problems of Development in Africa in English (FRDIS - WS 2014/2015)


     Czech          


Kód předmětu:
RRAPRAA
Název předmětu česky: Aktuální problémy rozvoje Afriky v AJ
Název předmětu anglicky: Current Problems of Development in Africa in English
Semestr: ZS 2014/2015
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 3/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: -- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu: volitelný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
angličtina
Garant předmětu:
Ing. Samuel Antwi Darkwah, Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
Ing. Samuel Antwi Darkwah, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Prerekvizity:
ne RRAPRA
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
Celkem
0 h
 
Požadavky na ukončení:
žádné
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Specializace GRO Globální rozvoj, prezenční forma, počáteční období ZS 2014/2015
Specializace GDE Global Development, prezenční forma, počáteční období ZS 2014/2015
 
Vyučován v předchozích obdobích:
ZS 2019/2020, ZS 2018/2019, ZS 2017/2018, LS 2016/2017, ZS 2016/2017, LS 2015/2016 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 13. 5. 2014.

Type of output: