Course syllabus RRAPRAA - Current Problems of Development in Africa in English (FRDIS - WS 2014/2015)


     ECTS syllabus          Syllabus          Timetable          


     Czech          


Kód předmětu: RRAPRAA
Název v jazyce výuky: -- obsah této položky nebyl definován --
Název česky: Aktuální problémy rozvoje Afriky v AJ
Název anglicky: Current Problems of Development in Africa in English
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (4 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 3/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: angličtina
Typ studia: -- obsah této položky nebyl definován --
Semestr: ZS 2014/2015
Vyučující: Ing. Samuel Antwi Darkwah, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Výchozí předměty: ne RRAPRA
 
Zaměření předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-pochopení kultur a zvyků v jiných zemích
-schopnost komunikovat s experty v jiném oboru
-schopnost práce v mezinárodním kontextu
-schopnost řešit problémy

Oborově specifické kompetence:
 
-Definovat a analyzovat aktuální problémové oblasti a faktory.
-Hodnotit regionální rozdíly v mezinárodním kontextu.
-Znalost hlavních témat, problémů a dokumentů rozvojové spolupráce.
-Znalost a pochopení rozvojových problémů Afriky
-Znalost konceptů vývoje rozvojových zemí.

Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Celkem0 h
 
Požadavky na ukončení:
žádné
 
Literatura:
-- obsah této položky nebyl definován --


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 7. 5. 2014.

Type of output: