Sylabus predmetu ZL2 - Zdraví lesů ČR II (ICV - LS 2013/2014 - CV)


     Čeština          


Kód předmětu:
ZL2
Název předmětu česky:
Zdraví lesů ČR II
Název předmětu anglicky:
Zdraví lesů ČR II
Semestr:
LS 2013/2014
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (0 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia: -- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Institut celoživotního vzdělávání
Vyučující: doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc. (garant)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Tématický blok Zdraví lesů ČR II je soubor šesti přednášek garantovaných ústavy Lesnické a dřevařské fakulty. Je určený pro posluchače Univerzity třetího věku ve II. ročníku studia.
 
Obsah předmětu:
1.
Dřevo - nedílná součást civilizace, přednáší Prof. Ing. Josef Polášek, Ph.D. (dotace 3/0)
2.
Motomanuální těžba stromů v lesním hospodářství, přednáší Prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc. (dotace 3/0)
3.
Charakteristika těžební činnoosti v lesním hospodářství, přednáší Prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc. (dotace 3/0)
4.
Těžba, doprava, opracování a realizace dříví v lesním hospodářství, přednáší Prof. Ing. Vladimír Simanov, CSc. (dotace 3/0)
5.
Dříví jako obnovitelný zdroj energie, přednáší Prof. Ing. Vladimír Simanov, CSc. (dotace 3/0)
6.
Lze přiblížit výrobní technologie zásadám přírodě blízkého lesa? přednáší Prof. Ing. Vladimír Simanov, CSc. (dotace 3/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhKombinované studium
Celkem
0 h
 
Požadavky na ukončení:
žádné
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Kombinované studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor C-U3V-CP Člověk a příroda na začátku třetího tisíciletí (Brno), kombinovaná forma, počáteční období ZS 2012/2013 - CV
 
Vyučován v předchozích obdobích: LS 2018/2019 - CV, LS 2017/2018 - CV, LS 2016/2017 - CV, LS 2015/2016 - CV, LS 2014/2015 - CV, LS 2012/2013 - CV (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Kateřina Halíčková dne 19. 2. 2014.

Typ výstupu: