Course syllabus LPED - Forest Soil Science (FFWT - SS 2013/2014)


     Czech          English          


Course code: LPED
Course title in Czech:
Forest Soil Science
Course title in English:
Forest Soil Science
Semester:
SS 2013/2014
Mode of completion and number of credits:
Exam (5 credits)
Mode of delivery and timetabled classes:
full-time, 2/2/3 (hours weekly/ hours weekly/ days in semester) (hours of lectures per week / hours of seminars per week)
part-time, 20/0/0 (h/h/days in semester) (lectures per period / seminars per period)
Level of course:
bachelor
Course type: optional
Type of delivery:
consulting
Mode of delivery for our mobility students abroad: -- item not defined --
Language of instruction:
Czech
Course supervisor:
Course supervising department:
Faculty:
Faculty of Forestry and Wood Technology
Teachers:
Ing. Hana Káňová, Ph.D. (instructor)
Ing. Aleš Kučera, Ph.D. (examiner, instructor)
Ing. Jan Pecháček, Ph.D. (instructor)
doc. Dr. Ing. Dušan Vavříček (examiner, instructor, lecturer, supervisor)
Prerequisites:
none
 
Timetable in this semester:
-- item not defined --
 
Aim of the course and learning outcomes:
Objectives:
Description of the basic soil properties, a linkage within them. Characterisation of processes in pedosphere/forest habitat. Forest soils, their distinctive features and behaviour. Soil classification. Major soil units. Soil Fertility, maintanence/conservation of soil fertility.
 
Course content:
1.
I. Concept of Forest Soil Formation: General Approach, Factors, and Processes. (allowance 0/0)
2.
II. Pedogenesis on forest habitat. Factors of soil development. (allowance 0/0)
3.
III. Soil formation: (allowance 0/0)
4.
the soil forming factors (allowance 0/0)
5.the soil habitat (allowance 0/0)
6.components of soil (allowance 0/0)
7.
soil organic matter (allowance 0/0)
8.
cation exchange and anion adsorption (allowance 0/0)
9.nutrient cycling (allowance 0/0)
10.
soil properties at individual horizons (allowance 0/0)
11.
IV. Morphogenetical Approach and Forest Soils.Principles.Requirements. (allowance 0/0)
12.
V. Characteristic features of forest soils. Zonal, introzonal and azonal soils. (allowance 0/0)
13.
VI. Processes in Profile Development. (allowance 0/0)
14.
VII. Overview of Forest Soil Classification.General Principles: (allowance 0/0)
15.
FAO/ISSS 1994 (allowance 0/0)
16.US Department of Agricultural System, Keys to Soil Taxonomy 1992 (allowance 0/0)
17.
Canadian System of Soil Classification 1987 (allowance 0/0)
18.
C.P.C.S. 1992 (allowance 0/0)
19.
Other national systems (allowance 0/0)
20.
VIII. Major Soil Units. Histosols, Entisols, Vertisols, Mollisols, Aridisols, Spodosols, Alfisols, Ultisols, Oxisols, Inceptisols. (allowance 0/0)
21.IX. Brunisols, Chernozemic soils, Cryosols, Gleysols, Luvisols, Organic soils, Podzols, Regosols, Solonetzes/Solods. (allowance 0/0)
22.
X. An oversimplified key to Fluvisols, Gleysols, Regosols, Leptosols, Arenosols, Andosols, Vertisols, Cambisols, Calcisols, Gypsisols, Solonchaks, Solonetzes, Kastanozems, Phaeozems, Greyzems, Luvisols, Planosols, Podzoluvisols, Podzols, Lixisols, Acrisols, Alisols, Nitisols, Ferralsols, Plinthosols, Histosols, Anthrosol. (allowance 0/0)
23.
XI. Soil fertility. (allowance 0/0)
Learning activities and teaching methods:
Type of teaching method
Daily attendance
Combined form
lecture
28 h
20 h
practice
8 h
0 h
laboratory work
10 h
0 h
field work
10 h
0 h
professional educational excursion
24 h
0 h
consultation0 h
20 h
preparation for exam20 h
40 h
preparation for regular assessment20 h
40 h
preparation for regular testing
0 h
20 h
report from excursion, tour, practical placement
10 h
0 h
elaboration of reports
10 h
0 h
Total
140 h140 h
 
Assessment methods:
Termination:
Before the exam is getting through, each of students has to pass the written test where the students manifest the practical knowledge of applying the soil scientific approaches into forest management. The knowledge is tested through written test where minimally of 80% of correct answers are expected.

The exam itself is composed of two parts: in the fist one, the student deal with soil properties and processes; in the second one, the student workout the routine application of soil scientific knowledge into both silviculture and forest management.
 
Assessment criteria ratio:
Requirement type
Daily attendance
Combined form
Total0 %0 %
 
Recomended reading and other learning resources:
Recommended:
Ellis, B. a Foth, H., Soil Fertility, 2nd ed. Springer, Berlin, 1998.
et al., Půda: situační a výhledová zpráva, Ministerstvo zemědělství ČR, 1999.
et al., Statistická ročenka půdního fondu České republiky, Český úřad zeměměřičský a katastrální, Praha, 1996.
Foth, H., Fundamentals of Soil Science, Wiley, Chichester, 1991.
Horník, S. et al., Fyzická geografie, Státní pedagogické nakladatelství, Praha, 1996.
Jenny, H. , The Soil Resource, Origin and Behaviour, Springer, New York, 1980.
Jírovec, V. , 100 x o hnojení v lese. Zásady zlepšování lesních půd a výživy lesních porostů hnojením, Lesnická práce, Kostelec n. Č. lesy, 2001.
Klimo, E., Lesnická pedologie, VŠZ, Brno, 1990.
Lipský, Z., Sledování změn v kulturní krajině, ČZU v Praze, Ústav aplikované ekologie Kostelec nad Černými lesy, 2001.
Němeček, J. , Klasifikační systém půd České republiky, ČZU, Praha, 2001.
Plíva, K., Přírodní podmínky v lesním plánování, ÚHUL, Brandýs n. Labem, 1991.
Prax, A.; Jandák, J. a Pokorný, E., Půdoznalství, MZLU v Brně, Brno, 1995.
Rejšek, K., Lesnickápedologie. Cvičení, MZLU, Brno, 1999.
Sumner, M.E., Handbook of Soil Science, Springer, Berlin, 2000.
Šály, R., Pôda základ lesnej produkcie, Příroda, Bratislava, 1978.
White, R.E., Introduction to the Principles and Practice of Soil Science, 2nd ed. Blackwell, Oxford, 1997.

Course listed in study plans for this semester:
-- item not defined --
 
Course listed in previous semesters:
Teaching place: Brno


Last modification made by Ing. et Ing. Miroslav Cepl on 09/17/2014.

Type of output: