Sylabus predmetu BS - Bakalářský seminář (PEF - LS 2013/2014)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: BS
Název předmětu česky: Bakalářský seminář
Název předmětu anglicky:
Bachelor Seminar
Semestr:
LS 2013/2014
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (2 kredity)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, etapa A 2/1, etapa B 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 16/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Vyučující:
Ing. Jiří Balej, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Veronika Blašková, Ph.D. (zkoušející)
Bc. Ing. Elen Číková (zkoušející)
Ing. Jiří Duda, Ph.D. (zkoušející)
PhDr. Jana Dundelová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Veronika Dvořáková, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Tomáš Foltýnek, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Miloš Grásgruber, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Vladimír Hajko, Ph.D. (zkoušející)
RNDr. Tomáš Hála, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Pavel Haluza, Ph.D. (cvičící, tutor, zkoušející)
Ing. Martina Haluzová (tutor)
Ing. Rudolf Franz Heidu, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Dita Henek Dlabolová, Ph.D. (zkoušející)
JUDr. Andrea Hrdličková, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Svatopluk Kapounek, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Vlasta Kašparovská, Ph.D. (zkoušející)
JUDr. Hana Kelblová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jan Kolomazník, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Ing. Pavlína Komosná, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Petr Koráb, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Luděk Kouba, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Tomáš Krištofóry (zkoušející)
Ing. David Kučera (zkoušející)
Ing. Petr Kupčík, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jaromír Landa, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jana Laštůvková, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jiří Lýsek, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Ing. Pavlína Matějová (zkoušející)
JUDr. Jana Mervartová (zkoušející)
Mgr. Ing. Jana Mikušová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Stanislav Mokrý, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Josef Montag, PhD. (zkoušející)
Ing. Tomáš Netopil (zkoušející)
Ing. Kamila Nováková, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Josef Polák, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Lenka Procházková, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Sylvie Riederová, Ph.D. (zkoušející)
doc. Dr. Ing. Jiří Rybička (přednášející, tutor, zkoušející)
doc. Ing. Kateřina Ryglová, Ph.D. (zkoušející)
JUDr. Bohumila Salachová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Šárka Stojarová, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Petr Strejček, Ph.D., MBA (zkoušející)
Ing. Marcel Ševela, Ph.D. (garant)
Ing. Martin Širůček, Ph.D. (zkoušející)
RNDr. Zuzana Špendel, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jakub Tabas, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jiří Třináctý (zkoušející)
Ing. Jan Turčínek, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Pavel Turčínek, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Jana Turčínková, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Jiří Tuza, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Eva Vávrová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Alžběta Veverková, Ph.D. (zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-doMístnostVyučující
Akce
ČetnostKapacita
Poznámka
Pondělí
13.00-14.50
Q16
Přednáška
Každý týden80
 
Pátek
13.00-18.50
Q05
Cvičení
Každý týden
150
Blokové cvičení -- jednou za semestr pro každého studenta
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je volba tématu a vedoucího práce, seznámení s principy psaní odborného textu a vypracování zadání práce. V průběhu předmětu je vypracování oficiální zadání bakalářské práce a je přeloženo vedoucímu ústavu a pak děkanovi ke schválení.
 
Obsah předmětu:
1.
Volba tématu bakalářské práce a tedy i vedoucího práce v rámci nabízených témat fakulty. (dotace 0/4)
2.
Přednášky o pravidlech práce s odborným textem (včetně typografických pravidel). (dotace 14/0)
3.
Podle pokynu vedoucího práce činnosti na bakalářské práci (samostudium, literární rešerše,...) (dotace 0/3)
4.V závěru semestru společně s vedoucím práce vypracování zadání závěrečné práce a jeho následné předložení ke schválení vedoucím příslušného odborného ústavu a děkanem fakulty. (dotace 0/0)
5.
Podrobné informace na: http://pef.mendelu.cz/zp.php (dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
Kombinované studium
přednáška
14 h
0 h
cvičení
7 h
0 h
konzultace
2 h
16 h
zpracování projektů33 h40 h
Celkem
56 h
56 h
 
Požadavky na ukončení:
Předložení rozpracovaného tématu s přesnou specifikací cíle a s přehledem doporučené literatury. Zápočet uděluje vedoucí bakalářské práce po jejím oficiálním zadání v zpracovaní stanovené části bakalářské práce
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studiumKombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
RYBIČKA, J. -- ČAČKOVÁ, P. -- PŘICHYSTAL, J. Průvodce tvorbou dokumentů. 1. vyd. Bučovice: Martin Stříž, 2011. 224 s. ISBN 978-80-87106-43-3.
GERŠLOVÁ, J. Vádemékum vědecké a odborné práce. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2009. 148 s. ISBN 978-80-7431-002-7.
BAILEY, S. Academic writing: a handbook for international students. 2. vyd. London: Routledge, 2006. 260 s. ISBN 0-415-38419-2.
The essentials of academic writing. New York: Houghton Mifflin Co., 347 s. ISBN 0-618-21599-9.

Doporučená:
ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. V Olomouci: Votobia, 1997. 271 s. Velká řada / Votobia ;. ISBN 80-7198-173-7.
VÁVROVÁ, H. -- MIKAN, P. -- SYNEK, M. Jak psát bakalářské, diplomové, doktorské a jiné písemné práce. Praha: Oeconomica, 2011. 70 s. ISBN 978-80-245-1819-0.
Dle tématu a doporučení vedoucího práce

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky: Brno, Boskovice


Poslední změnu provedla Import dát z knižnice dne 31. 7. 2014.

Typ výstupu: