Course syllabus OJA2 - English Professional Terminology II (FH - SS 2013/2014)Help


     Czech          English          


Course code:
OJA2
Course title in Czech:
English Professional Terminology II
Course title in English:
English Professional Terminology II
Semester:
SS 2013/2014
Mode of completion and number of credits:
Exam (3 credits)
Mode of delivery and timetabled classes:
full-time, 0/2 (hours of lectures per week / hours of seminars per week)
Level of course:
bachelor
Course type: optional
Type of delivery:
usual
Mode of delivery for our mobility students abroad:
-- item not defined --
Language of instruction:
Czech
Course supervisor:
Course supervising department:
Department of Languages (FRDIS)
Faculty:
Teachers:
Mgr. Lea Hasíková (examiner, instructor, supervisor)
Mgr. Adam Růžek (examiner, instructor)
Bc. Ing. Eva Sapáková, Ph.D. (examiner, instructor)
Prerequisites:
English Professional Terminology
 
Timetable in this semester:
-- item not defined --
 
Aim of the course and learning outcomes:
Education is focused on developing of oral and written communication abilities, both heard and written text comprehension, fixation of grammar knowledge and extension of horticulture vocabulary.
 
Course content:
1.
oral presentation of horticulture topics (allowance 0/0)
2.listening for getting main idea, for specific information (allowance 0/0)
3.
reading for overall sense, for specific information (allowance 0/0)
4.
seminar work (allowance 0/0)
Learning activities and teaching methods:
Type of teaching method
Daily attendance
preparation for exam
69 h
preparation of presentation
15 h
Total84 h
 
Assessment methods:
examination
 
Assessment criteria ratio:
Requirement typeDaily attendance
Total
0 %
 
Recomended reading and other learning resources:
Basic:
JANÁSKOVÁ, P. English for horticulture and landscape architecture. 1st ed. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2002. 199 p. ISBN 80-7157-609-3.
DOSTÁLKOVÁ, J. Anglicko-český zahradnický slovník: [Investice do rozvoje vzdělávání, reg.č.: CZ1.07/2.2.00/15.0084]. Průhonice: Výzkumný ústav okrasného zahradnictví, 1992. 56 p. ISBN 80-85116-05-7.
Česko-anglický zahradnický slovník: [Investice do rozvoje vzdělávání, reg.č.: CZ1.07/2.2.00/15.0084]. Průhonice: VÚOZ, 1995. 49 p. ISBN 80-85116-07-3.
HÁJKOVÁ, J. et al. Anglicko-český a česko-anglický slovník ekologie a životního prostředí = English-Czech and Czech-English environmental dictionary. 1st ed. Olomouc: Fontána, 1998. 598 p. Lexicon Pragensis. ISBN 80-86179-11-7.
Anglicko-český zemědělský slovník. Praha: Ústav vědeckotechnických informací pro zemědělství, 1992. 170 p.
MURPHY, R. Essential grammar in use : a self-study reference and practice book for elementary students of English : with answers. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1998. 300 p. ISBN 0-521-52932-8-.

Course listed in study plans for this semester:
Field of study B-HT-H Horticulture, full-time form, initial period WS 2012/2013
Field of study B-LSA-LR Landscape Realizations, full-time form, initial period WS 2012/2013
Field of study B-LSA-LA Landscape Architecture, full-time form, initial period WS 2012/2013
 
Course listed in previous semesters:
Teaching place:
Brno


Last modification made by Data import from library on 07/31/2014.

Type of output: