Sylabus predmetu KD - Kulturní dědictví (FRRMS - LS 2013/2014)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: KD
Název v jazyce výuky: Kulturní dědictví
Název česky: Kulturní dědictví
Název anglicky: Cultural heritage
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (4 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 3/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: magisterský
Semestr: LS 2013/2014
Vyučující: RNDr. Mgr. Miroslav Horák, Ph.D. (garant, přednášející, zkoušející)
Mgr. et Mgr. Vlastimil Sochor (přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Seznámit studenty s typy kulturního dědictví, tvorbou, zprostředkováváním, uchováváním a využíváním kulturních a přírodních hodnot, právem jako nástrojem péče o kulturní dědictví, správou a prezentací dědictví, historickým vývojem péče o dědictví, zahraničními přístupy k ochraně dědictví a jeho prezentaci a vztahem kultury a ekonomiky.
 
Obsah předmětu:
1.Kultura, kulturní a přírodní dědictví. (dotace 3/0)
 
a.Základní pojmy a přístupy.
b.Tvorba, zprostředkovávání, uchovávání a využívání kulturních a přírodních hodnot.

2.Úvod do dějin evropské kultury. (dotace 3/0)
 
a.Dějiny umění.
b.Exkurz do environmentaliky.
c.Teorie vnímání.

3.Nehmotné kulturní dědictví (dotace 3/0)
 
a.Výroční obyčeje.
b.Nehmotné kulturní dědictví zapsané na seznam UNESCO.

4.Historický vývoj péče o dědictví. (dotace 3/0)
 
a.Dějiny památkové péče.
b.Vznik muzeologie.
c.Vývoj metodik.

5.Správa a prezentace kulturního dědictví. (dotace 3/0)
 
a.Počátky sběratelství a dokumentace kulturního dědictví, vznik vědeckovýzkumných a muzejních institucí.
b.Muzea a galerie.

6.Zahraniční přístupy k ochraně dědictví a jeho prezentaci. (dotace 3/0)
 
a.Úvod do problematiky prezentace dědictví v zahraničí - in situ, in fondo, Afrika, Asie, Austrálie, Evropa, Kanada, Latinská Amerika, Nový Zéland, Severní Amerika.

7.Lokální a regionální kultura v České republice. (dotace 3/0)
 
a.Kulturní prostor, kulturní politika.
b.Příklady vymezování sociokulturních, etnografických a kulturních regionů.
c.Lokální hmotná a nehmotná kultura.

8.České právo jako jeden z nástrojů péče o kulturní dědictví. (dotace 3/0)
 
a.Památková péče v ČR, kategorizace památek.
b.Zákon o státní památkové péči č. 20/87.
c.Zákon o ochraně sbírek muzejní povahy č. 122/00, vyhláška 275/2000, metodické předpisy.
d.Archeologie a její místo v péči o kulturní dědictví.
e.Odborné organizace a rady pro studium a ochranu kulturního dědictví.

9.Vztah kultury a ekonomiky. (dotace 3/0)
 
a.Projekty Culture 2000, TACR, Norské fondy.
b.Programy Ministerstva kultury na ochranu kulturního dědictví.
c.Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví.
d.Regenerace památkových rezervací a zón.
e.Program podpory pro památky UNESCO.

10.Ohrožení kulturního a přírodního dědictví, problémy současné památkové péče a muzeologie. (dotace 3/0)
 
a.Smysl památkové péče, její historie.
b.Metodiky a směry v památkové péči, vznik moderní památkové péče.
c.Sporné body památkového zákona.

11.Marketing a management kulturního dědictví 1 (dotace 3/0)
 
a.Cena umění a kulturního dědictví, distribuce umění a kulturního dědictví, marketingová komunikace, plánování a strategie.

12.Marketing a management kultruního dědictví 2 (dotace 3/0)
 
a.Cena umění a kulturního dědictví, distribuce umění a kulturního dědictví, marketingová komunikace, plánování a strategie.
b.Návštěva kulturní památky (Benediktinského kláštera v Rajhradě) a beseda s pracovníkem památky o správě a financování instituce.

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Etické závazky
-Pochopení kultur a zvyků v jiných zemích
-Schopnost aplikace znalosti v praxi

Oborově specifické kompetence:
 
-Schopnost orientace v marketingu a managementu kulturniho dědictví a možnost jejich aplikace v praxi.
-Schopnost orientace v základních legislativních normách jako nástroj péče o kulturní dědictví.
-Znalost programů Ministerstva kultury na ochranu kulturního dědictví a možnosti jejich využití.

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška36 h
     konzultace24 h
Samostudium
     příprava na zkoušku78 h
     příprava na průběžné hodnocení40 h
     zpracování seminární práce32 h
Celkem210 h
 
Požadavky na ukončení:
Zpracování semestrální práce v rozsahu 3 normostrany do začátku řádného zkouškového období, test, ústní zkouška.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZKESNER, L.Marketing a management muzeí a památekPrahaGrada Publishing2005
ZPATOČKA, J. -- HEŘMANOVÁ, E.Lokální a regionální kultura v České republicePrahaASPI2008978-80-7357-347-8
ZSTRÁNSKÝ, Z.Úvod do studia muzeologieBrnoMasarykova univerzita 200080-210-1272-2
ZPOLÁKOVÁ, J.Mezinárodní dokumenty o ochraně kulturního dědictvíPrahaNárodní památkový ústav2007978-80-87104-14-9
DJOHNOVÁ, R.Marketing kulturního dědictví a umění. Art marketing v praxi.PrahaGrada2008978-80-247-2724-0

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 3. 2. 2014.

Typ výstupu: