Course syllabus DS - Diploma seminar (FRDIS - SS 2013/2014)


     Czech          


Kód předmětu:
DS
Název předmětu česky:
Diplomový seminář
Název předmětu anglicky:
Diploma seminar
Semestr:
LS 2013/2014
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (1 kredit)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 1/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: magisterský
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština, angličtina
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc. (zkoušející)
doc. Ing. Ivana Blažková, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Petr Blížkovský, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Barbora Daňková, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Samuel Antwi Darkwah, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Michelle Dorée, Ph.D. (zkoušející)
PhDr. Petr Fiľo, Ph.D. (zkoušející)
prof. PhDr. Miroslav Foret, CSc. (zkoušející)
Ing. Petra Fukalová, Ph.D. (zkoušející)
prof. Dr. Ing. Libor Grega (zkoušející)
PhDr. Zdeňka Hort, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Martin Hrabálek, Ph.D. (zkoušející)
PhDr. Dana Hübelová, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Gabriela Chmelíková, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Petr Klusáček, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Ondřej Konečný, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Zbyšek Korecki, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Alice Kozumplíková, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Helena Lorencová, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Pavel Máchal, CSc., prof.h.c. (zkoušející)
prof. Ing. Bohumil Minařík, CSc. (garant)
Ing. Simona Miškolci, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Ondřej Mocek, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Lukáš Nevěděl, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Milan Palát, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Milan Palát, CSc. (zkoušející)
Ing. Robert Plaga, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Nataša Pomazalová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Radmila Presová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Martin Přibyl, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Jaroslava Rajchlová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Radka Redlichová, Ph.D. (zkoušející)
doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Mojmír Sabolovič, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jiří Schneider, Ph.D. (zkoušející)
doc. PhDr. Mgr. Josef Smolík, Ph.D., MBA, LLM (zkoušející)
doc. Ing. Kristina Somerlíková, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Veronika Svatošová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Vojtěch Tamáš, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc. (zkoušející)
Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Iva Živělová, CSc. (zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Seznámit studenty se zásadami tvorby diplomové práce jako vědeckého sdělení, a to jak z hlediska volby tématu, tak i obsahu a formy zpracované diplomové práce. Posílit schopnosti studentů v práci s informačními zdroji, a to jak z hlediska jejich vyhledávání a exploatace, tak i z pohledu autorské legislativy a etiky. Rekapitulovat základní metodické principy vědecké práce, které studenti znají z odborných předmětů.
 
Obsah předmětu:
1.Diplomová práce a její kvalitativní odlišnost od bakalářské práce (dotace 1/0)
2.
Vědecné sdělení - obsah a forma (dotace 1/0)
3.
Metody vědecké práce - výzkumné otázky a hypotézy a jejich ověřování (dotace 3/0)
4.
Informační zdroje, jejich exploatace a citace (dotace 3/0)
5.Autorský zákon a etika vědecké práce (dotace 1/0)
6.
Zásady psaní odborného textu a jeho obhajoby (styl, typografické zásady, příprava prezentace k obhajobě) (dotace 3/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
přednáška
12 h
zpracování projektů
20 h
Celkem
32 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet na základě obhájeného projektu diplomové práce
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
PETERKOVÁ, J. Tvorba diplomové práce. 2nd vyd. Praha: Oeconomica, 2011. 81 s. ISBN 978-80-245-1791-9.
VÁVROVÁ, H. -- MIKAN, P. -- SYNEK, M. Jak psát bakalářské, diplomové, doktorské a jiné písemné práce. Praha: Oeconomica, 2011. 70 s. ISBN 978-80-245-1819-0.
ČVUT, P. Jak psát vysokoškolské závěrečné práce.  [online]. 2012. URL: http://knihovny.cvut.cz/studium/jak-psat-vskp/.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-MTS-MRS Mezinárodní rozvojová studia, prezenční forma, počáteční období ZS 2013/2014
Obor N-MTSA-MRSA International Development Studies, prezenční forma, počáteční období ZS 2013/2014
Obor N-RRA-SERRA Socioeconomic and Environmental Development of Regions, prezenční forma, počáteční období ZS 2013/2014
Obor N-RR-SERR Socioekonomický a environmentální rozvoj regionů, prezenční forma, počáteční období ZS 2013/2014
 
Vyučován v předchozích obdobích: ZS 2020/2021, LS 2019/2020, ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 3. 2. 2014.

Type of output: