Course syllabus RRFRS - Development Cooperation Funding (FRDIS - SS 2013/2014)


     ECTS syllabus          Syllabus          Timetable          


     Czech          


Kód předmětu: RRFRS
Název v jazyce výuky: Financování rozvojové spolupráce
Název česky: Financování rozvojové spolupráce
Název anglicky: Development Cooperation Funding
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (6 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: magisterský
Semestr: LS 2013/2014
Vyučující: doc. Ing. Jaroslava Rajchlová, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Výchozí předměty: ne Financování rozvojové spolupráce v AJ
 
Zaměření předmětu:
Cílem je seznámit studenty se strukturou a zdroji financování rozvojové spolupráce, ať už se jedná o zdroje, nadnárodní, národní i soukromé. Po absolvování předmětu by měl student znát základní rámec financování rozvojové spolupráce ve světě, znát hlavní instituce a donory rozdělující prostředky na všech úrovních. Studenti se také seznámí s otázkami souvisejícími s efektivitou a efektivností financování rozvojové spolupráce a různými pohledy, často protikladnými, na řešení efektivity této problematiky.
V detailech budou studenti seznámeni zejména s nejčastějšími formami financování rozvojové spolupráce a to z pohledu donora se zaměřením na hodnocení žádostí o finanční prostředky, kontrolu, finanční audit, monitorování a evaluaci.
 
Obsah předmětu:
1.Struktura financování rozvojové spolupráce (dotace 4/4)
2.Zdroje financování rozvojové spolupráce (dotace 4/4)
3.Formy financování rozvojové spolupráce (dotace 2/2)
4.Donoři a mezinárodní finanční instituce (dotace 4/4)
5.Efektivita a efektivnost financování rozvojové spolupráce (dotace 4/4)
6.Modely financování (dotace 4/4)
7.Dotace z pohledu donora (management, kontrola ex post, ex ante) (dotace 4/4)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-kapacita vytvářet nové myšlenky (kreativita)
-schopnost aplikace znalosti v praxi

Oborově specifické kompetence:
 
-Schopnost dedukce, indukce.
-Znalost rámce financování.

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška26 h
     cvičení13 h
     seminář13 h
     projektová práce12 h
     veřejná prezentace (ústní)2 h
Samostudium
     příprava na zkoušku40 h
     příprava na průběžné hodnocení10 h
     příprava prezentace12 h
     zpracování projektů40 h
Celkem168 h
 
Požadavky na ukončení:
Písemná zkouška sestávající z otevřených otázek. Zpracování projektu zaměřeného na financování rozvojové spolupráce.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
D1. Raffer, K., Singer, H. W: The Foreign Aid Business: Economic Assistance and Development Co-Operation, Edward Elgar Publishing 1997
D2. Arts, K., Dickson, A. K. EU Development Cooperation: From Model to Symbol. Manchester University Press, 2010
D3. Lindenberg, M., Bryant, C. Going Global: Transforming Relief and Development Ngos. Kumarian Press, 2001
D4. Sachs, J. The End of Poverty: Economic Possibilities for Our Time, Penguin 2006

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 3. 2. 2014.

Type of output: