Sylabus předmětu SOKRL - Škůdci okrasných rostlin (AF - LS 2013/2014)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: SOKRL
Název předmětu česky:
Škůdci okrasných rostlin
Název předmětu anglicky:
Pests of Ornamental Plants
Semestr:
LS 2013/2014
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
magisterský navazující
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
doc. Ing. Hana Šefrová, Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta:
Agronomická fakulta
Vyučující:
doc. Mgr. Ing. Eva Hrudová, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
prof. RNDr. Zdeněk Laštůvka, CSc. (přednášející)
doc. Ing. Hana Šefrová, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je naučit posluchače poznávat nejvýznamnější škůdce okrasných rostlin, seznámit je se symptomy, které způsobují na hostitelských rostlinách, s morfologií, bionomií, ekologickými nároky a s možnostmi regulace těchto druhů.
 
Obsah předmětu:
1.
Škůdci okrasných rostlin ve sklenících(symptomy, morfologie, bionomie, ekologické nároky, možnosti regulace) (dotace 4/4)
 
a.Polokřídlí (molice, mšice, červci)
b.Třásnokřídlí
c.
Dvoukřídlí
d.
Motýli
e.Roztoči

2.Škůdci okrasných listnatých dřevin (symptomy, morfologie, bionomie, ekologické nároky, možnosti regulace) (dotace 8/8)
 
a.
Polokřídlí (ploštice, křísi, mery, mšice, červci)
b.Brouci (fylofágní, rhizofágní, xylofágní)
c.Dvoukřídlí (minující, hálkotvorní)
d.
Blanokřídlí (fylofágní minující, hálkotvorní)
e.Roztoči (sviluškovití, vlnovníkovití)

3.
Škůdci okrasných jehličnanů (symptomy, morfologie, bionomie, ekologické nároky, možnosti regulace) (dotace 6/6)
 
a.
Polokřídlí (ploštice, mšice, červci)
b.
Brouci (fylofágní, xylofágní)
c.
Motýli (fylofágní, xylofágní, minující)
d.
Blanokřídlí (fylofágní, xylofágní)
e.
Roztoči (sviluškovití)

4.
Škůdci trvalek a letniček (symptomy, morfologie, bionomie, ekologické nároky, možnosti regulace) (dotace 6/6)
 
a.
Nespecializovaní škůdci květin (polokřídlí, brouci, motýli, dvoukřídlí)
b.
Škůdci cibulovin a hlíznatých rostlin
c.
Škůdci růží
d.Škůdci skalniček
e.Škůdci vodních a bahenních rostlin

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
28 h
cvičení28 h
odborná exkurze
28 h
příprava na zkoušku
56 h
Celkem
140 h
 
Požadavky na ukončení:
Povinná účast na cvičení, praktická znalost (poznávání) důležitých druhů v zemědělství; předmět je ukončen závěrečnou písemnou zkouškou, 40 min, 48 otázek, minimum 29 bodů z možných 48
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Doporučená:
ALFORD D. V.: A colour atlas of pests of ornamental trees, shrubs and flowers. London, Manson Publishing, 1995.
BLACKMAN, R. L. & EASTOP, V. F.: Aphids on the world's herbaceous plants and shrubs. Chichester, Wiley, 2006.
HARTMANN G., NINHAUS F. & BUTIN H.: Atlas poškození lesních dřevin. Praha, Brázda, 2001.
HRUDOVÁ E. & ŠAFRÁNKOVÁ I.: Ochrana okrasných rostlin před chorobami a škůdci. Velké Bílovice , TeMi CZ, 2012.
KŘÍSTEK J. & URBAN J., 2004: Lesnická entomologie. Nakladatelství AV ČR, Praha, 448 s.
NIENHAUS F., BUTIN H. & BÖHMER B.: Atlas chorob a škůdců okrasných dřevin. Praha, Brázda, 1998.
ŠAFRÁNKOVÁ I. & BERÁNEK J., 2010: Metodická příručka ochrany okrasných rostlin. Ministerstvo zemědělství, Praha, 304 s.
TOMICZEK CH., CECH T., KREHAN H., PERNY B., HLUCHÝ M. & ŠEFROVÁ H.: Atlas chorob a škůdců okrasných dřevin. Brno, Biocont Laboratory, 2005.
UHLÍŘOVÁ H. & KAPITOLA P.: Poškození lesních dřevin. Praha, Lesnická práce, 2004.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-RL-RL Rostlinolékařství, prezenční forma, počáteční období ZS 2013/2014
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 25. 4. 2014.

Typ výstupu: