Sylabus předmětu EKOLK - Ekologie K (AF - LS 2013/2014)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
EKOLK
Název předmětu česky: Ekologie K
Název předmětu anglicky:
Ecology K
Semestr:
LS 2013/2014
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
kombinovaná, 8/7 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
Fakulta:
Vyučující:
Ing. Vladimír Hula, Ph.D. (cvičící, zkoušející)
prof. RNDr. Zdeněk Laštůvka, CSc. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Dr. Ing. Pavla Šťastná (cvičící, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Seznámit studenty s metodami studia v ekologii, nejdůležitějšími ekologickými pojmy, se základními ekologickými vztahy a procesy a s možným využitím ekologických poznatků. Studenti získají znalosti o fungování přírodních systémů a přírodních procesech v krajině, procesy a jevy v ekosystémech a krajině dokáží posuzovat ve vzájemných souvislostech.
 
Obsah předmětu:
1.
Vznik, definice, úkoly ekologie (dotace 2/0)
 
a.
Vznik a definice ekologie, vztah k ostatním vědám
b.
Dělení ekologie

2.
Základní ekologické vztahy (dotace 2/0)
 
a.
Organismus a prostředí
b.
Abiotické faktory, ekologická valence, adaptace

3.
Ekologické aspekty šíření organismů (dotace 2/0)
 
a.
Biogeografické členění zemského povrchu
b.Vývoj společenstev organismů u nás v postglaciálu

4.Populace (dotace 0/2)
 
a.
Charakteristika a funkce (hustota, struktura, dynamika, migralita)

5.Vztahy mezi populacemi (dotace 0/2)
 
a.
Mezidruhové vztahy
b.
Potravní vztahy

6.
Biocenóza (dotace 2/1)
 
a.
Typy, struktura, vlastnosti
b.
Dynamika v čase

7.
Ekosystém (dotace 0/2)
 
a.
Struktura
b.
Koloběhy látek a tok energie
c.
Stabilita
d.Fungování antropogenního a přirozeného ekosystému
e.
Biomy (zonobiomy, orobiomy, pedobiomy)

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Kombinované studium
přednáška
8 h
cvičení
7 h
konzultace
9 h
příprava na zkoušku
60 h
příprava na průběžné hodnocení
28 h
příprava na průběžný test28 h
Celkem
140 h
 
Požadavky na ukončení:
Povinná účast na cvičení, předložení a prezentace seminární práce na individuální téma; předmět je ukončen závěrečnou ústní zkouškou, 40 min, 3 z 80 otázek
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Kombinované studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
LAŠTŮVKA, Z. Ekologie. 1. vyd. Brno: Konvoj, 2000. 184 s. ISBN 80-85615-93-2.
PŘIDAL, A. Ekologie opylovatelů: vysokoškolská učebnice. 2. vyd. Brno: Lynx, 2005. 108 s. ISBN 978-80-86877-04-4.

Doporučená:
BEGON, M. -- TOWNSEND, C R. -- HARPER, J L. Ecology: from individuals to ecosystems. 4. vyd. Malden, MA: Blackwell Pub., 2006. 738 s. ISBN 978-1-4051-1117-1.
BEGON, M. a kol. Ekologie: jedinci, populace a společenstva : [Investice do rozvoje vzdělávání, reg.č.: CZ1.07/2.2.00/15.0084]. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1997. 949 s. ISBN 80-7067-695-7.
SLAVÍKOVÁ, J. -- ZPĚVÁK, I. Ekologie rostlin. 1. vyd. Praha: SPN, 1986. 366 s.
LOSOS, B. a kol. Ekologie živočichů. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1985. 316 s. Učebnice pro vysoké školy.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 25. 4. 2014.

Typ výstupu: