Sylabus předmětu DPO - Insurance (FBE - 2013/2014 - post-graduate studies)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Course code: DPO
Course title in language of instruction: Pojišťovnictví pro DSP
Course title in Czech: Insurance
Course title in English: Insurance
Mode of completion and number of credits: Exam (0 credits), Commissional exam (0 credits)
(1 ECTS credit = 28 hours of workload)
Mode of delivery/Timetabled classes: full-time, 0/0 (hours of lectures per week / hours of seminars per week)
part-time, 0/0 (lectures per period / seminars per period)
Language of instruction: Czech
Level of course: doctor
Semester: 2013/2014
Name of lecturer: doc. Ing. Eva Vávrová, Ph.D. (examiner, lecturer, supervisor, tutor)
Prerequisites: none
 
Aims of the course:
The subject is focused on the financial management and economics of financial institutions in both, insurance and pension sectors of financial markets. The aim of the subject is to deepen the knowledge of the doctoral students of financial management and economics of commercial insurance companies and pension funds.
 
Course contents:
1.Regulation of the Insurance Industry - Objectives of Regulation. Control Activities and Competences of Supervisory Authority. Integration of Supervisory Authority on the Financial Market in the Czech Republic. (allowance 0/0)
2.Trends in Insurance Industry, Contemporary Situation on the World Insurance Market. Offshore Insurance Companies. Integrated Insurance Market in EU-Countries. (allowance 0/0)
3.Dynamics of Insurance Market as a Component of the Financial Market, Indicators of the Insurance Market. Harmonization Process of the Czech Insurance Market with the Single Insurance Market of the EU. (allowance 0/0)
4.Risk Management in an Insurance Company and in Insurance Operations. Significance of Reinsurance, Types of Reinsurance Companies, Proportional and Non-proportional Reinsurance. Establishment of Technical Provisions and Principles of Financial Placements. (allowance 0/0)
5.Assets and Liabilities Management in an Insurance Company, Cashflow and Insurance Operations. Financial Stability of Insurance Companies, Solvency Testing. Rating of Insurance Companies. Specifics of Accounting in an Insurance Company. (allowance 0/0)
6.Methods of Insurance Mathematics and Insurace Statistics Used in Insurance Operations in both, Life and Non-life Insurance Branches. (allowance 0/0)
7.Marketing in Commercial Insurance Comapnies. Trends of Integration of Financial Sectors, Cross-selling, Bankassurance. Legislation on Insurance Agents and Insurance Brokers. (allowance 0/0)
8.Transformation of Pension Systems. 3 Pillars of Pension System. Contemporary Pension System in the Czech Republic and Trends of its Development. (allowance 0/0)
 
Learning outcomes and competences:
-- item not defined --
Type of course unit: optional
Year of study: Not applicable - the subject could be chosen at anytime during the course of the programme.
Work placement: There is no compulsory work placement in the course unit.
Recommended study modules: -
 
Learning activities and study load (hours of study load):
Type of teaching methodDaily attendanceCombined form
Total0 h0 h
 
Assessment methods:
Oral exam.
 
Recommended reading:
TypeAuthorTitlePublished inPublisherYearISBN
RQDUCHÁČKOVÁ, E. -- DAŇHEL, J.Teorie pojistných trhůPrahaProfessional Publishing2010978-80-7431-015-7
RQDAŇHEL, J. a kol.Pojistná teoriePrahaProfessional Publishing200580-86419-84-3
RQCIPRA, T.Kapitálová přiměřenost ve financích a solventnost v pojišťovnictvíPrahaEkopress200280-86119-54-8
RQCIPRA, T.Pojistná matematika: teorie a praxePrahaEkopress199980-86119-17-3
RQZajištění a přenos rizik v pojišťovnictvíPrahaGrada200480-247-0838-8
RQBÖHM, A.Ekonomika a řízení pojišťoven v podmínkách po vstupu České republiky do Evropské unie: (vybrané aspekty)PrahaASPI200480-7357-020-3
RQBÖHM, A. -- MUŽÁKOVÁ, K.Pojišťovnictví a regulace finančních trhůPrahaProfessional Publishing2010978-80-7431-035-5
RQDUCHÁČKOVÁ, E. -- DAŇHEL, J.Pojistné trhy: změny v postavení pojišťovnictví v globální éřePrahaProfessional Publishing2012978-80-7431-078-2
RQZWEIFEL, P. -- EISEN, R.Insurance economicsBerlinSpringer2012978-3-642-20547-7
RQFABOZZI, F, J., NEAVE, E. H. and G. ZHOU. Financial economics. New York: Wiley, 2012. 672 p. ISBN 978-0-470-59620-3.
RECIPRA, T.Finanční ekonometriePrahaEkopress2008978-80-86929-43-9
RECIPRA, T.Penzijní pojištění a jeho výpočetní aspektyPrahaHZ199680-86009-04-1
RECIPRA, T.Praktický průvodce finanční a pojistnou matematikouPrahaEkopress200580-86119-91-2
REVAUGHAN, T. -- VAUGHAN, E J.Fundamentals of Risk and InsuranceHoboken, USAWiley2008978-0-470-08753-4
REŘEZÁČ, F. a kol.Marketingové řízení komerční pojišťovnyBrnoMasarykova univerzita2009978-80-210-4799-0
REČEJKOVÁ, V. -- MARTINOVIČOVÁ, D. -- NEČAS, S.Poistný trh - teória i praxBratislavaIURA Edition2011978-80-8078-399-0
REVÁVROVÁ, E. -- HOMOLOVÁ, P.Vybrané kapitoly z ekonomiky komerčních pojišťovenBrnoMZLU v Brně2009978-80-7375-276-7

RQrequired
RErecommended


Last modification made by Ing. Marcel Vytečka on 07/08/2014.

Typ výstupu: