Sylabus předmětu KP2 - Kvalita potravin a zdraví, výživa II (ICV - ZS 2013/2014 - CV)


     Čeština          


Kód předmětu:
KP2
Název předmětu česky: Kvalita potravin a zdraví, výživa II
Název předmětu anglicky:
Kvalita potravin a zdraví, výživa II
Semestr:
ZS 2013/2014
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (0 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
distanční, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia: -- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu: doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc.
Garantující ústav: Institut celoživotního vzdělávání
Fakulta:
Institut celoživotního vzdělávání
Vyučující:
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Tématický blok "Kvalita potravin a zdraví, výživa II" je soubor sedmi přednášek garantovaných ústavy Agronomické fakulty. Je určený pro posluchače Univerzity třetího věku ve II. ročníku studia.
 
Obsah předmětu:
1.Zdravá půda - základ úspěšného hospodaření a zdravotně nezávadných potravin, přednáší Doc. Ing. Eduard Pokorný, Ph.D. (dotace 3/0)
2.
Základy obecné fytopatologie, přednáší Doc. Ing. Radovan Pokorný, Ph.D. (dotace 3/0)
3.
Chemická a biologická ochrana rostlin na zahrádce, přednáší Ing. Eva Hrudová, Ph.D. (dotace 3/0)
4.
Trávy a trávník, přednáší Prof. Ing. František Hrabě, CSc. (dotace 3/0)
5.Možnosti agroturistiky v podmínkách ČR, přednáší Doc. Ing. Jiří Hrouz, CSc. (dotace 3/0)
6.
Proměny krajiny venkova a role rozptýlené zeleně v krajině, přednáší RNDr. Pavel Trnka, CSc. (dotace 3/0)
7.
Pěstování léčivých a aromatických rostlin, přednáší Ing. Blanka Kocourková, CSc. (dotace 3/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Kombinované studium
Distanční studium
Celkem
0 h
0 h
 
Požadavky na ukončení:
žádné
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Kombinované studium
Distanční studium
Celkem0 %0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor C-U3V-CP Člověk a příroda na začátku třetího tisíciletí (Brno), kombinovaná forma, počáteční období ZS 2012/2013 - CV
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno, Lednice


Poslední změnu provedla Ing. Kateřina Halíčková dne 28. 8. 2013.

Typ výstupu: