Course syllabus SRP - Strategic Management and Planning in the Public Sector (FBE - WS 2013/2014)


     ECTS syllabus          Syllabus          Timetable          


     Czech          


Kód předmětu: SRP
Název v jazyce výuky: -- obsah této položky nebyl definován --
Název česky: Strategické řízení a plánování ve VS
Název anglicky: Strategic Management and Planning in the Public Sector
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: -- obsah této položky nebyl definován --
Semestr: ZS 2013/2014
Vyučující: doc. Ing. Ida Rašovská, Ph.D. (garant)
Ing. Hana Stojanová, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-schopnost komunikovat s experty v jiném oboru
-schopnost organizace a plánování
-tvorba projektů a jejich management

Oborově specifické kompetence:
 
-Student disponuje znalostí organizace a principů fungování veřejného sektoru a veřejné správy
-Student je schopen působit v oblasti hospodaření s majetkem obce, vedení agend správních a samosprávných komisí
-Student má znalost základních dokumentů v oblasti veřejné správy ČR
-Student má znalost základních dokumentů v oblasti veřejné správy Evropské unie
-Student ovládá principy strategického myšlení, je schopen definovat, implementovat a řídit strategický plán v podmínkách veřejného sektoru

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Celkem0 h
 
Požadavky na ukončení:
žádné
 
Literatura:
-- obsah této položky nebyl definován --


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 20. 6. 2014.

Type of output: