Sylabus predmetu SVI1 - Světový jazyk - Italština 1 (PEF - ZS 2013/2014)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
SVI1
Název předmětu česky:
Světový jazyk - Italština 1
Název předmětu anglicky:
Italian 1
Semestr: ZS 2013/2014
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (2 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Mgr. Ludmila Horáková
Garantující ústav:
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Vyučující:
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Celkem0 h
 
Požadavky na ukončení:
žádné
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-EM-ME Manažersko-ekonomický, prezenční forma, počáteční období ZS 2012/2013
Obor B-EM-SE Sociálně ekonomický obor, prezenční forma, počáteční období ZS 2012/2013
Obor B-HPS-F Finance, prezenční forma, počáteční období ZS 2012/2013
Obor B-EM-MO Management obchodní činnosti, prezenční forma, počáteční období ZS 2012/2013
Obor B-EM-MCR Management cestovního ruchu, prezenční forma, počáteční období ZS 2012/2013
Obor B-EM-EZP Ekonomika zemědělství a potravinářství, prezenční forma, počáteční období ZS 2012/2013
Obor B-EM-CR Cestovní ruch, prezenční forma, počáteční období ZS 2012/2013
Obor B-HPS-VS Veřejná správa, prezenční forma, počáteční období ZS 2012/2013
 
Vyučován v předchozích obdobích:
ZS 2019/2020, ZS 2018/2019, ZS 2017/2018, ZS 2016/2017, ZS 2015/2016, ZS 2014/2015 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Marcel Ševela, Ph.D. dne 18. 2. 2017.

Typ výstupu: