Course syllabus RAR - Revitalization and recultivation in Regional Development (FRDIS - WS 2013/2014)


     ECTS syllabus          Syllabus          Timetable          


     Czech          English          


Course code: RAR
Course title in language of instruction: Revitalizace a rekultivace v regionálním rozvoji
Course title in Czech: Revitalization and recultivation in Regional Development
Course title in English: Revitalization and recultivation in Regional Development
Mode of completion and number of credits: Exam (5 credits)
(1 ECTS credit = 28 hours of workload)
Mode of delivery/Timetabled classes: full-time, 2/2 (hours of lectures per week / hours of seminars per week)
Language of instruction: Czech
Level of course: master; master continuing
Semester: WS 2013/2014
Name of lecturer: Bc. Ing. Ivana Lampartová, Ph.D. (examiner, instructor)
Ing. Jiří Schneider, Ph.D. (examiner, instructor, lecturer)
prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc. (supervisor)
Prerequisites: SBZ
 
Aims of the course:
Rehabilitation of degradated and devastated landscape segments and elements of biological and technical processes. Revitalization of the hydric environment of countryside
 
Course contents:
1.Reclamation (allowance 14/14)
 
a.Reclamation and restoration, concepts, reports. Breakdown of reclamation. Technical rehabilitation, structure, technology, procedures. The objects according to the type of reclamation anthropogenic deterioration of the landscape. Objects reclamation after mining of raw materials and specific destructive land use.
b.Objects reclamation after mining of raw materials and specific destructive land use. Reclamation of dumps, waste dumps, dumps, dumping of solid waste, energy and technological tailings sludge.
Solution of controlled and uncontrolled municipal landfills and industrial waste.
c.Biological subsequent rehabilitation. Classification, types, forms. Establishment of vegetation rehabilitation and secondary direct methods. Selecting tree species for restoration, classification and determination by the effects of and reactions to the environment. Soil preparation, afforestation, structure, methods of primary care. Educational biotech processes, preparation and target the jury. Conversion technology. Protection of vegetation rehabilitation, functional differential use.
d.Legislation and government of reclamation.

2.Revitalization (allowance 14/14)
 
a.Anthropogenic landscape changes and their impact on the retention capacity of the landscape. Restoring the natural character of the aquatic environment. Important landscape element.
b.Application of the revitalization of flood protection. Evaluation of effectiveness of restoration actions flow. Fortification trough its suitability in terms of revitalization.
c.Protection and restoration of water permeability of migration flows. Pools and wetlands.
d.Interactions of the watercourse and its environs. The objectives of the revitalization of water courses. Fundamental principles of restoration of water flows.
e.Revitalizing small water tank. Vegetation treatment for revitalization. Operation and maintenance of rehabilitation works

 
Learning outcomes and competences:
Generic competences:
 
-ability to apply knowledge
-designing and managing projects
-professional knowledge
-skilled at utilizing and processing information
-work in team

Specific competences:
 
-Deal with regional development issues through a project-oriented approach
-Understanding the possibility to utilize natural resources following sustainability principles

Type of course unit: required
Year of study: Not applicable - the subject could be chosen at anytime during the course of the programme.
Work placement: There is no compulsory work placement in the course unit.
Recommended study modules: -
 
Learning activities and study load (hours of study load):
Type of teaching methodDaily attendance
Direct teaching
     lecture28 h
     practice28 h
Self-study
     preparation for exam40 h
     preparation of presentation8 h
     writing of seminar paper36 h
Total140 h
 
Assessment methods:
Credit, exam
 
Recommended reading:
TypeAuthorTitlePublished inPublisherYearISBN
RQFIALOVÁ, J. -- SCHNEIDER, J. -- ŠLEZINGR, M. -- KUPEC, P. -- PSOTOVÁ, H. -- DOMOKOŠOVÁ, K.Revitalizace
RQKUPEC, P. -- SCHNEIDER, J. -- ŠLEZINGR, M.Revitalizace v krajiněBrnoMZLU v Brně2009
RQPOKORNÝ, E. -- FILIP, J. -- LÁZNIČKA, V.RekultivaceV BrněMendelova zemědělská a lesnická univerzita200180-7157-489-9
RQDIMITROVSKÝ, K.Zemědělské, lesnické a hydrické rekultivace území ovlivněných báňskou činnostíPrahaÚstav zemědělských a potravinářských informací200080-7271-065-6
REBRTNICKÝ, M. -- FOUKALOVÁ, J. -- KYNICKÝ, J. -- BRTNICKÁ, H. -- MICKOVÁ, Ž. -- VAVŘÍČEK, D.Regenerace, rekultivace, revitalizace krajiny
REKRÁLOVÁ, H.Řeky pro život: revitalizace řek a péče o nivní biotopy. Brno: Veronica, 2001. 439 s. ISBN 80-238-8939-7BrnoVeronica200180-238-8939-7
REJUST, T.Vodohospodářské revitalizace a jejich uplatnění v ochraně před povodněmiPrahaMŽP ČR, AOPK ČR, ZO ČSOP Hořovicko, Ekologické služby, s.r.o.200580-239-6351-1
REŠTÝS, S.Rekultivace území postižených těžbou nerostných surovin.PrahaSNTL1981
REFIALOVÁ, J. -- PSOTOVÁ, H.Rekultivace včera, dnes a zítraBrnoMENDELU v Brně2011978-80-7375-499-0

RQrequired
RErecommended


Last modification made by Bc. Vít Karber on 06/03/2013.

Type of output: