Course syllabus RAR - Revitalization and recultivation in Regional Development (FRDIS - WS 2013/2014)


     Czech          English          


Course code:
RAR
Course title in Czech:
Revitalization and recultivation in Regional Development
Course title in English:
Revitalization and recultivation in Regional Development
Semester:
WS 2013/2014
Mode of completion and number of credits:
Exam (5 credits)
Mode of delivery and timetabled classes:
full-time, 2/2 (hours of lectures per week / hours of seminars per week)
Level of course:
master; master continuing
Course type: required
Type of delivery:
usual
Mode of delivery for our mobility students abroad: -- item not defined --
Language of instruction:
Czech
Course supervisor:
Course supervising department:
Faculty:
Teachers:
Bc. Ing. Ivana Karberová, Ph.D. (examiner, instructor)
Ing. Jiří Schneider, Ph.D. (examiner, instructor, lecturer)
prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc. (supervisor)
Prerequisites:
SBZ
 
Timetable in this semester:
-- item not defined --
 
Aim of the course and learning outcomes:
Rehabilitation of degradated and devastated landscape segments and elements of biological and technical processes. Revitalization of the hydric environment of countryside
 
Course content:
1.
Reclamation (allowance 14/14)
 
a.
Reclamation and restoration, concepts, reports. Breakdown of reclamation. Technical rehabilitation, structure, technology, procedures. The objects according to the type of reclamation anthropogenic deterioration of the landscape. Objects reclamation after mining of raw materials and specific destructive land use.
b.
Objects reclamation after mining of raw materials and specific destructive land use. Reclamation of dumps, waste dumps, dumps, dumping of solid waste, energy and technological tailings sludge.
Solution of controlled and uncontrolled municipal landfills and industrial waste.
c.
Biological subsequent rehabilitation. Classification, types, forms. Establishment of vegetation rehabilitation and secondary direct methods. Selecting tree species for restoration, classification and determination by the effects of and reactions to the environment. Soil preparation, afforestation, structure, methods of primary care. Educational biotech processes, preparation and target the jury. Conversion technology. Protection of vegetation rehabilitation, functional differential use.
d.
Legislation and government of reclamation.

2.
Revitalization (allowance 14/14)
 
a.
Anthropogenic landscape changes and their impact on the retention capacity of the landscape. Restoring the natural character of the aquatic environment. Important landscape element.
b.
Application of the revitalization of flood protection. Evaluation of effectiveness of restoration actions flow. Fortification trough its suitability in terms of revitalization.
c.
Protection and restoration of water permeability of migration flows. Pools and wetlands.
d.Interactions of the watercourse and its environs. The objectives of the revitalization of water courses. Fundamental principles of restoration of water flows.
e.
Revitalizing small water tank. Vegetation treatment for revitalization. Operation and maintenance of rehabilitation works

Learning activities and teaching methods:
Type of teaching method
Daily attendance
lecture
28 h
practice
28 h
preparation for exam
40 h
preparation of presentation8 h
writing of seminar paper
36 h
Total
140 h
 
Assessment methods:
Credit, exam
 
Assessment criteria ratio:
Requirement type
Daily attendance
Total
0 %
 
Recomended reading and other learning resources:
Basic:
FIALOVÁ, J. -- SCHNEIDER, J. -- ŠLEZINGR, M. -- KUPEC, P. -- PSOTOVÁ, H. -- DOMOKOŠOVÁ, K. Revitalizace.  [online]. 2010. URL: http://revitalizace.ldf.mendelu.cz.
KUPEC, P. -- SCHNEIDER, J. -- ŠLEZINGR, M. Revitalizace v krajině. Brno: MZLU v Brně, 2009. 120 p.
POKORNÝ, E. -- FILIP, J. -- LÁZNIČKA, V. Rekultivace. 1st ed. V Brně: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2001. 128 p. ISBN 80-7157-489-9.
DIMITROVSKÝ, K. Zemědělské, lesnické a hydrické rekultivace území ovlivněných báňskou činností. Praha: Ústav zemědělských a potravinářských informací, 2000. 66 p. ISBN 80-7271-065-6.

Recommended:
BRTNICKÝ, M. -- FOUKALOVÁ, J. -- KYNICKÝ, J. -- BRTNICKÁ, H. -- MICKOVÁ, Ž. -- VAVŘÍČEK, D. Regenerace, rekultivace, revitalizace krajiny. 28. 6. 2011 - 30. 6. 2011, Boží Dar (CZ).
KRÁLOVÁ, H. Řeky pro život: revitalizace řek a péče o nivní biotopy. Brno: Veronica, 2001. 439 s. ISBN 80-238-8939-7. Brno: Veronica, 2001. 439 p. ISBN 80-238-8939-7.
JUST, T. Vodohospodářské revitalizace a jejich uplatnění v ochraně před povodněmi. Praha: MŽP ČR, AOPK ČR, ZO ČSOP Hořovicko, Ekologické služby, s.r.o., 2005. 359 p. ISBN 80-239-6351-1.
ŠTÝS, S. Rekultivace území postižených těžbou nerostných surovin. Praha: SNTL, 1981. 680 p.
FIALOVÁ, J. -- PSOTOVÁ, H. Rekultivace včera, dnes a zítra. Brno: MENDELU v Brně, 2011. ISBN 978-80-7375-499-0.

Course listed in study plans for this semester:
Track VSP Public Administration, full-time form, initial period WS 2013/2014
 
Course listed in previous semesters:
WS 2018/2019, WS 2017/2018, WS 2016/2017, SS 2015/2016, WS 2015/2016, WS 2014/2015 (and older)
Teaching place:
-- item not defined --


Last modification made by Bc. Vít Karber on 07/30/2013.

Type of output: