Sylabus predmetu RRPOLA - Politologie v AJ (FRRMS - ZS 2013/2014)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          Sylabus 2020          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: RRPOLA
Název v jazyce výuky: Introduction to political science
Název česky: Politologie v AJ
Název anglicky: Political Science in English
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (6 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: angličtina
Typ studia: magisterský navazující
Semestr: ZS 2013/2014
Vyučující: doc. PhDr. Mgr. Josef Smolík, Ph.D., MBA, LLM (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Výchozí předměty: ne Politologie
 
Zaměření předmětu:
The aim of the course is to introduce the basic concepts and ideology of contemporary political science.
 
Obsah předmětu:
1.Politologie jako věda o politice (dotace 2/1)
2.Politika (polity, politics, policy) -- výchozí kategorie politologie (dotace 4/2)
3.Politika v tradiční a moderní společnosti (dotace 2/1)
4.Politické jednání (dotace 4/2)
5.Vyjadřování politických zájmů (dotace 2/1)
6.Politický systém (dotace 2/1)
7.Politické strany (dotace 2/1)
8.Politická komunikace (dotace 2/1)
9.Politický systém v ČR (dotace 2/1)
10.Politické ideologie I (dotace 0/2)
11.Politické ideologie II (dotace 0/2)
12.Politické ideologie III (dotace 0/2)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Kapacita přizpůsobovat se novým situacím
-Pochopení kultur a zvyků v jiných zemích
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost práce v mezinárodním kontextu
-Základní všeobecné znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Schopnost aktivního využívání získaných znalostí z oblasti psychologie a jednání s lidmi
-Schopnost aplikace sociálně psychologických poznatků v praxi
-Schopnost aplikovat obecně politologické znalosti na konkrétní politické jevy a problémy regionální povahy
-Schopnost posoudit politické aspekty regionálních problémů
-Schopnost vytvářet varianty řešení politických problémů regionální povahy
-Uvědomování si složitosti práce s lidmi a jejich vedení

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška28 h
     cvičení14 h
Samostudium
     příprava na zkoušku70 h
     příprava prezentace56 h
Celkem168 h
 
Požadavky na ukončení:
The course will conclude with an examination (10 open questions required is min. 60% correct answers). Seminar presentation is required.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZHEYWOOD, A.PoliticsBasingstokePalgrave Macmillan2007
ZISLAM, S. -- MOTEN, A.Introduction to Political ScienceSingaporeThompson Learning2006981-265-603-0

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 6. 2. 2014.

Typ výstupu: