Sylabus předmětu KRV - Krajinná rekreologie (VP) (LDF - ZS 2013/2014)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
KRV
Název předmětu česky:
Krajinná rekreologie (VP)
Název předmětu anglicky:
Landscape Recreation Science
Semestr:
ZS 2013/2014
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (3 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
magisterský; magisterský navazující
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu: Ing. Jitka Fialová, MSc., Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující:
Ing. Jitka Fialová, MSc., Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
prof. Dr. Ing. Miloslav Šlezingr (zkoušející)
Prerekvizity: ne (Krajinná rekreologie nebo nyní Krajinná rekreologie) a Státní bakalářská zkouška
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cíl předmětu: Využití krajiny pro rekreační využití pro konkrétní cílové skupiny - děti, aktivní dospělí, aktivní lidi v důchodovém věku, lidé s tělesným omezením. Návrh rekreačních opatření pro využití těmito cílovými skupinami se zaměřením na konkrétní lokality, návrhy opatření marketingu.
 
Obsah předmětu:
1.
Realizace rekreačních aktivit dětmi - návrhy opatření (dotace 0/4)
2.
Realizace rekreace v krajině aktivními dospělými - konkrétní návrhy opatření. (dotace 0/4)
3.
Realizace rekreace lidmi v důchodovém věku - konkrétní návrhy opatření (dotace 0/4)
4.
Realizace rekreace lidmi s tělesným postižením - konkrétní návrhy (dotace 0/4)
5.
Prezentace seminárních prací - marketingová podpora rekreačních aktivit (dotace 0/4)
6.
Prezentace seminárních prací - legislativní podpora a omezení rekreačních aktivit (dotace 0/6)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
cvičení28 h
příprava na zkoušku
28 h
zpracování seminární práce
28 h
Celkem
84 h
 
Požadavky na ukončení:
zápočet, zpracování a odevzdání dvou seminárních prací - jedné kolektivné a druhé jednotlivě zpracované
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
SCHNEIDER, J. -- FIALOVÁ, J. -- VYSKOT, I. Krajinná rekreologie I. Brno: MZLU v Brně, 2008. 140 s. 1. ISBN 978-80-7375-200-2.
SCHNEIDER, J. -- FIALOVÁ, J. -- VYSKOT, I. Krajinná rekreologie II. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2009. 132 s. ISBN 978-80-7375-357-3.
KOTÁSKOVÁ, P. Krajinné stavitelství pro rekreační využití. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2009. 79 s. ISBN 978-80-7375-342-9.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. et Ing. Miroslav Cepl dne 17. 9. 2014.

Typ výstupu: