Sylabus předmětu LEV - Lesy Evropy (LDF - ZS 2013/2014)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
LEV
Název předmětu česky:
Lesy Evropy
Název předmětu anglicky:
Forests of Europe
Semestr:
ZS 2013/2014
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (3 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 1/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 10/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský; magisterský; magisterský navazující
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc.
Garantující ústav: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující:
doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity: žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Naučit studenty znát druhové složení lesů v Evropě včetně Středomoří v ekosystémovém a ekologickém pojetí v rámci vegetační zonace a stupňovitosti vegetace a poznávat významné druhy dřevin dle morfologických znaků, správně je pojmenovat dle vědecké nomenklatury.
 
Obsah předmětu:
1.Úvod, Evropa - rozdělení lesních regionů, Ekologická klasifikace klimatu v Evropě, (dotace 0/0)
2.Praktické cvičení - exkurze BZA (dotace 0/0)
3.
Charakteristika mírného pásma, charakteristika boreálního pásma, etesiová vegetace, mediterán. (dotace 0/0)
4.Evropa západ + položky dřevin (dotace 0/0)
5.Praktické cvičení - BZA Mendelovy univerzity (dotace 0/0)
6.
Evropa sever+ dia (dotace 0/0)
7.
Evropa severovýchod (dotace 0/0)
8.Evropa střed + dia (dotace 0/0)
9.
Evropa jihovýchod + položky (dotace 0/0)
10.
Alpy (dotace 0/0)
11.
Mediterán I + dia, (dotace 0/0)
12.
Mediterán II (dotace 0/0)
13.Opakování dřevin (dotace 0/0)
14.
Zápočet (dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
přednáška10 h
0 h
cvičení
8 h
0 h
odborná exkurze4 h
0 h
konzultace
2 h
10 h
veřejná prezentace (ústní)4 h
0 h
příprava na průběžné hodnocení
25 h
30 h
příprava na průběžný test16 h
20 h
příprava prezentace
10 h14 h
zpracování seminární práce
5 h
10 h
Celkem
84 h
84 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet:
a) Praktické poznávání dřevin,90% z předložených položek
b) Test z teoretické části, 70% úspěšných odpovědí
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem0 %0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
ÚRADNÍČEK, L. Lesy Evropy.  [online]. 2014. URL: http://inobio.ldf.mendelu.cz/cz/ka1/inovace_stazeni.
KRÁL, V. Fyzická geografie Evropy. 1. vyd. Praha: Academia, 1999. 348 s. ISBN 80-200-0684-2.
POLUNIN, O. -- WALTERS, M. A Guide to the vegetation of Britain and Europe. Oxford: Oxford University Press, 1985. 243 s. ISBN 0-19-217713-3.
ZELENÝ, V. Rostliny Středozemí. 2. vyd. Praha: Academia, 2012. 507 s. Atlas. ISBN 978-80-200-2088-8.
KOBLÍŽEK, J. Jehličnaté a listnaté dřeviny našich zahrad a parků. [klíč]. 2. vyd. Tišnov: Sursum, 2006. 551 s. ISBN 80-7323-117-41-2.
KOBLÍŽEK, J. Jehličnaté a listnaté dřeviny našich zahrad a parků (Obrazová příloha). 2. vyd. Tišnov: SURSUM, 2006. 178 s. ISBN 80-7323-117-4.
HENDRYCH, R. Fytogeografie. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1984. 220 s. Učebnice pro vysoké. školy.

Doporučená:
MAYER, H. Wälder Europas. Stuttgart: Gustav Fischer Verlag, 1984. 691 s. ISBN 3-437-30441-0.
PILÁT, A. Jehličnaté stromy a keře našich zahrad a parků. 1. vyd. Praha: Československá akademie věd, 1964. 507 s.
PILÁT, A. Listnaté stromy a keře: našich zahrad a parků. 1. vyd. Praha: Státní zemědělské nakladatelství, 1953. 1100 s. Lesnická knihovna : velká řada ;.
BEAN, W J. Trees and Shrubs hardy in the British Isles. London: J. Murray, 1980. 868 s.
KRÜSSMANN, G. Die Bäume Europas: Ein Taschenbuch für Naturfreunde. 2. vyd. Berlin: Verlag Paul Parey, 1979. 172 s. ISBN 3-489-62522-6.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
LS 2019/2020, ZS 2010/2011, ZS 2009/2010, ZS 2008/2009, ZS 2007/2008, ZS 2006/2007 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 25. 11. 2015.

Typ výstupu: