Sylabus předmětu RRBP - Bakalářská práce (FRRMS - ZS 2013/2014)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: RRBP
Název v jazyce výuky: Bakalářská práce / Bachelor Thesis
Název česky: Bakalářská práce
Název anglicky: Bachelor Thesis
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (10 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Typ studia: bakalářský
Semestr: ZS 2013/2014
Vyučující: Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Barbora Daňková, Ph.D. (zkoušející)
prof. Dr. Ing. Libor Grega (zkoušející)
Mgr. Martin Hrabálek, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Gabriela Chmelíková, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Zbyšek Korecki, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Alice Kozumplíková, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Tomáš Krejčí (zkoušející)
Ing. Josef Lenoch, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Simona Miškolci, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Ondřej Mocek, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Lukáš Nevěděl, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Milan Palát, CSc. (zkoušející)
Mgr. Nataša Pomazalová, Ph.D. (zkoušející)
doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D. (zkoušející)
doc. PhDr. Mgr. Josef Smolík, Ph.D., MBA, LLM (zkoušející)
doc. Ing. Kristina Somerlíková, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Eliška Svobodová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Vojtěch Tamáš, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Eva Taterová, MA, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Soňa Váleková (zkoušející)
prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc. (zkoušející)
Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jaroslava Zichová (zkoušející)
prof. Ing. Iva Živělová, CSc. (garant, zkoušející)
Výchozí předměty: Bakalářský seminář
 
Zaměření předmětu:
Cílem předmětu je zpracování vlastní bakalářské práce a pravidelné konzultace s vedoucím práce. Bakalářskou prací student prokazuje svou schopnost práce s odbornou literaturou při formulování a řešení problému studovaného oboru.
Práce má mít rozsah 1,5 - 3 AA.
 
Obsah předmětu:
1.Zpracování bakalářské práce, konzultace s vedoucím práce (dotace 0/0)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Kapacita vytvářet nové myšlenky (kreativita)
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost řešit problémy
-Schopnost samostatné práce

Oborově specifické kompetence:
 
-Schopnost rozpoznat a náležitě využít informační zdroje v relevantních oblastech
-Zvládnutí číselné a grafické prezentace výsledků analýzy hromadných dat
-Zvládnutí základních principů pořizování a zpracování kvantitativních a kvalitativních dat hromadné povahy

Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     konzultace10 h
Samostudium
     příprava prezentace20 h
     zpracování projektů250 h
Celkem280 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je ukončen udělením zápočtu vedoucím práce při odevzdáním bakalářské práce.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZVÁVROVÁ, H. -- MIKAN, P. -- SYNEK, M.Jak psát bakalářské, diplomové, doktorské a jiné písemné prácePrahaOeconomica2011978-80-245-1819-0
ZHOLOUŠOVÁ, D. a kol.Jak psát diplomové a závěrečné práceOlomoucUniverzita Palackého, Pedagogická fakulta199980-7067-841-0
D NĚMEC, J., ŠEDINOVÁ, P. Doporučení ke zpracování diplomové (bakalářské) práce [online]. Brno : Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 2006. Dostupný z WWW: <http://www.ped.muni.cz/ wstud/download/DPaBP.rtf>.
DČSN ISO 690 - ČSN ISO 690 Bibliografické citace. Obsah, forma a struktura
DKUKRECHTOVÁ, M. Co je to bibliografická citace a proč citujeme *online+. Karviná : Regionální knihovna Karviná, 2008 *cit. 2010-01-18+. Dostupný z WWW: <http://www.rkka.cz/KVC/ bibliograficke_citace_a_proc_citujeme.ppt>.
DŠEDINOVÁ, P., NEDOMOVÁ, M., KŘIVÁNEK, P. Jak správně citovat *online+. Brno : Elportál, Masarykova univerzita, 2006. Dostupný z WWW: <http://is.muni.cz/elportal/?id=702636>. ISSN 1801-128X.
DTICHÁ, L., et al. Jak psát vysokoškolské závěrečné práce *online+. Praha : Ústřední knihovna ČVUT, 2009. Dostupný z WWW: <http://knihovny.cvut.cz/studium/vskp/jak_psat_vskp.pdf>.

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 28. 5. 2013.

Typ výstupu: