Sylabus předmětu OKAJ - Obchodní korespondence v AJ (PEF - ZS 2013/2014)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: OKAJ
Název předmětu česky: Obchodní korespondence v AJ
Název předmětu anglicky:
Commercial Correspondence (English)
Semestr: ZS 2013/2014
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (2 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 16/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
angličtina
Garant předmětu:
Mgr. Ludmila Horáková
Garantující ústav:
Provozně ekonomická fakulta
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Vyučující: Mgr. Alice Bělová (cvičící, přednášející, zkoušející)
Mgr. Eva Bumbálková (cvičící, přednášející, zkoušející)
Mgr. Hana Crhonková (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Mgr. Gabriela Čížková (cvičící, přednášející, zkoušející)
Mgr. Ludmila Horáková (garant)
Ing. Mgr. Šárka Jeřábková (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Mgr. Jana Klapilová (cvičící, přednášející, zkoušející)
Mgr. Michaela Navrátilová (cvičící, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
DenOd-doMístnost
Vyučující
Akce
ČetnostKapacita
Poznámka
Pondělí
9.00-10.50
Q38
A. Bělová
Cvičení
Každý týden23 
Pondělí
11.00-12.50
Q31CvičeníKaždý týden
23
 
Pondělí
11.00-12.50
Q35M. Navrátilová
Cvičení
Každý týden23
 
Pondělí
13.00-14.50Q01.84M. Navrátilová
Cvičení
Každý týden23 
Pondělí
13.00-14.50
Q31
A. BělováCvičeníKaždý týden23
 
Pondělí15.00-16.50Q01.84M. NavrátilováCvičení
Každý týden
23
 
Pondělí
17.00-18.50
Q01.84G. Čížková
Cvičení
Každý týden
23
 
Úterý
11.00-12.50Q41M. NavrátilováCvičení
Každý týden
23
 
Středa
7.00-8.50
Q01.84není určen
Cvičení
Každý týden0cvičení bude zrušeno
Středa
9.00-10.50
Q01.84
Cvičení
Každý týden23 
Středa
11.00-12.50
Q01.84CvičeníKaždý týden
23
 
Středa
13.00-14.50
Q41
H. CrhonkováCvičeníKaždý týden
23
 
Středa15.00-16.50
Q14
Cvičení
Každý týden
23 
Středa17.00-18.50Q14Cvičení
Každý týden
23
 
Čtvrtek
11.00-12.50
Q44
Cvičení
Každý týden23
 
Čtvrtek13.00-14.50Q41J. KlapilováCvičeníKaždý týden
23
 
Čtvrtek
15.00-16.50
Q41CvičeníKaždý týden23
 
Čtvrtek
15.00-16.50
Q14
G. Čížková
Cvičení
Každý týden23
 
Čtvrtek17.00-18.50Q14
Cvičení
Každý týden22
 
Pátek
9.00-10.50
Q45
H. Crhonková
Cvičení
Každý týden23 
Pátek11.00-12.50Q45H. Crhonková
Cvičení
Každý týden
23
 
Pátek11.00-12.50
Q48
E. Bumbálková
Cvičení
Každý týden
23
 
Pátek
13.00-14.50
Q45
Cvičení
Každý týden
23
 
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je rozvoj jazykových znalostí a dovedností studenta na úrovni B2 zaměřených na obchodní jazyk a korespondenci. Student si prohloubí znalosti gramatických struktur, osvojí si klíčovou slovní zásobu z oblasti obchodu a seznámí se s různými typy obchodní korespondence, jejich obsahovou i formální stránkou.
 
Obsah předmětu:
1.
Formal and Informal Communication (dotace 0/2)
 
a.
formální a neformální styl
b.
formální dopis a jeho náležitosti
c.
sekundární modální slovesa

2.Career (dotace 0/2)
 
a.
pracovní pohovor
b.
motivační dopis, životopis
c.
časy minulé

3.
In Business (dotace 0/2)
 
a.založení firmy
b.
prezentace firmy
c.
předpřítomný čas

4.Management (dotace 0/4)
 
a.struktura firmy
b.
ukončení pracovního poměru
c.kauzativní slovesa have, make, let, get

5.
Going into Production (dotace 0/2)
 
a.
nabídka, uvedení výrobku na trh
b.
hledání dodavatele
c.trpný rod

6.
Marketing (dotace 0/2)
 
a.
formy marketingu
b.
objednávka
c.gerundium a infinitiv

7.
Banking (dotace 0/2)
 
a.
dluh
b.
upomínka
c.
čas budoucí

8.Foreign Trade (dotace 0/2)
 
a.
obchodní etiketa
b.
sjednání schůzky
c.podmínkové věty

9.
Travel Industry (dotace 0/2)
 
a.
turismus
b.
rezervace, pronájem
c.
členy

10.
European Union (dotace 0/2)
 
a.
podpora podnikatelské kultury
b.
žádost o informace
c.
vztažné věty

11.Economy and Environment (dotace 0/2)
 
a.
ekonomie a životní prostředí
b.stížnost
c.
předložkové vazby

12.
Public Service and Politics (dotace 0/2)
 
a.státní správa a politika
b.
vedlejší věty účelové a přípustkové

13.
Opakování (dotace 0/2)
 
a.
opakování lekcí 1-12

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
přednáška
0 h6 h
cvičení
28 h
0 h
konzultace
0 h
10 h
příprava na zkoušku12 h
18 h
příprava na průběžný test16 h
22 h
Celkem
56 h
56 h
 
Požadavky na ukončení:
Ukončení předmětu je podmíněno dvěma průběžnými testy, povinnou docházkou a zkouškou (písemná a ústní část). V každém ze dvou průběžných testů o 25 otázkách (doba vypracování je 20 minut) může student získat maximálně +5 bodů, minimálně -5 bodů, které se započítávají do výsledku závěrečné písemné zkoušky. Písemná zkouška o 50 otázkách je psána elektronickou formou, časový limit je 40 minut, student může získat od 0 do 50 bodů. Ústní část zkoušky tvoří diskuze a popis obrázků na zadané téma, zkouška trvá 15 minut. Student má u přípravy k dispozici slovník. Doba přípravy je 15 minut. Testuje se celkový ústní projev studenta (rozsah slovní zásoby, přesnost, plynulost, výslovnost). Minimální požadovaná úspěšnost je u všech částí hodnocení 60%. Celkovou známku pak tvoří průměr výsledku písemné a ústní části. Škála celkového hodnocení je stanovena následovně: 100-93 bodů=A, 92-85=B, 84-77=C, 76-69=D, 68- 60=E, 59 a méně=F.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
SCRIVENER, J. -- HOLLOWAY, C. -- BAADE, K. Skills for Business Studies. Oxford: Oxford University Press, 2012. 167 s. ISBN 0-194-73952-X.

Doporučená:
TURNER, R. -- DUCKWORTH, M. Business Result. Oxford: Oxford University Press, 2012. 167 s. ISBN 0-194-73951-1.
EMMERSON, P. Business Vocabulary Builder. Oxford: MACMILLAN, 2009. 176 s. ISBN 3-190-32722-X.
EMMERSON, P. Email English. Oxford: MACMILLAN, 2004. 96 s. ISBN 3-190-02884-2.
FRONEK, J. Anglicko-český, česko-anglický slovník = English-Czech, Czech-English dictionary. 1. vyd. Praha: Leda, 1998. 1277 s. ISBN 80-85927-48-9.
ADAM, J H. Anglicko-český ekonomický slovník s výkladem, výslovností a českým rejstříkem = Longman dictionary of business English. 2. vyd. Voznice: Leda, 2000. 803 s. ISBN 80-85927-70-5.
Kol. Nový akademický slovník cizích slov: [studentské vydání]. 1. vyd. Praha: Academia, 2007. 879 s. ISBN 978-80-200-1415-3.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-EM-MO Management obchodní činnosti, prezenční forma, počáteční období ZS 2013/2014
Obor B-EM-EZP Ekonomika zemědělství a potravinářství, prezenční forma, počáteční období ZS 2013/2014
Obor B-EM-MCR Management cestovního ruchu, prezenční forma, počáteční období ZS 2013/2014
Obor B-EM-SE Sociálně ekonomický obor, prezenční forma, počáteční období ZS 2013/2014
Obor B-HPS-F Finance, prezenční forma, počáteční období ZS 2013/2014
Obor B-HPS-VS Veřejná správa, prezenční forma, počáteční období ZS 2013/2014
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 17. 9. 2013.

Typ výstupu: