Sylabus předmětu SVAK1 - Světový jazyk - Angličtina K 1 (PEF - ZS 2013/2014)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: SVAK1
Název předmětu česky:
Světový jazyk - Angličtina K 1
Název předmětu anglicky: English K 1
Semestr: ZS 2013/2014
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (2 kredity)
Forma výuky a dotace hodin: kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Vyučující:
Mgr. Alice Bělová (cvičící, přednášející, zkoušející)
Mgr. Eva Bumbálková (cvičící, přednášející, zkoušející)
Mgr. Hana Crhonková (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Mgr. Ludmila Horáková (garant)
Ing. Mgr. Šárka Jeřábková (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Mgr. Simon Majer (cvičící, přednášející, zkoušející)
Mgr. Michaela Navrátilová (cvičící, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Hlavním cílem předmětu je osvojení si a prohloubení znalostí obecného jazyka, a to ve všech jazykových dovednostech (čtení, psaní, poslech, ústní projev).
 
Obsah předmětu:
1.Lekce 1A+B (dotace 0/0)
 
a.
opakování gramatiky úrovně A1, přítomný čas prostý, slovní pořádek v otázkách, adjektiva popis vlastností, rodina

2.
Lekce 1C (dotace 0/0)
 
a.přítomný čas průběhový x přítomný čas prostý, předložky místní, části těla

3.
Lekce 1D (dotace 0/0)
 
a.
vedlejší věty vztažné, na letišti, shrnutí lekce 1

4.
Lekce 2A (dotace 0/0)
 
a.
minulý čas prostý, nepravidelná slovesa, dovolená a prázdniny

5.
Lekce 2B (dotace 0/0)
 
a.
minulý čas průběhový a jeho použití v porovnání s minulým časem prostým, předložky at, in, on, v hotelu

6.
Lekce 2C+D (dotace 0/0)
 
a.
otázka na podmět v přítomném prostém a minulém prostém čase, hudba, spojky, vyprávění příběhů,shrnutí lekce 2

7.
Lekce 3A (dotace 0/0)
 
a.
vyjádření plánů budoucnosti, vazba going to, přítomný čas prostý pro vyjádření budoucnosti, budoucí čas prostý

8.
Lekce 3B+C (dotace 0/0)
 
a.
budoucí čas prostý pro sliby, nabídky a rozhodnutí, slovesa opačného významu, slovesa následovaná určitou předložkou

9.
Lekce 3D (dotace 0/0)
 
a.opakování slovesných časů, v restauraci, shrnutí lekce 3

10.Lekce 4A (dotace 0/0)
 
a.
předpřítomný čas prostý, nepravidelná slovesa, oblečení, nakupování

11.
Lekce 4B+C (dotace 0/0)
 
a.
předpřítomný čas prostý a výrazy, které se s ním typicky pojí, komparativ a superlativ přídavných jmen, fráze a ustálená slovní spojení se slovem time

12.
Lekce 4D (dotace 0/0)
 
a.
vysvětlování cesty, opakování, shrnutí lekce 4

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Kombinované studium
konzultace16 h
příprava na průběžné hodnocení
40 h
Celkem
56 h
 
Požadavky na ukončení:
Student je povinen formou samostudia získat znalost klíčové gramatiky a slovní zásoby z kmenové literatury v rozsahu daném v sylabu předmětu. Na konci semestru je ohodnocen formou: započteno/nezapočteno.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Kombinované studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
OXENDEN, C. -- LATHAM-KOENIG, C. -- SELIGSON, P. New English File Pre-Intermediate. Oxford: Oxford University Press, 2007. 167 s. ISBN 01-9451-909-0.
SELIGSON, P. -- OXENDEN, C. New English File Pre-intermediate Workbook. Oxford: Oxford University Press, 2007. 79 s. ISBN 01-9438-767-4.

Doporučená:
MURPHY, R. English Grammar in Use. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. 380 s. ISBN 05-2153-762-2.
REDMAN, S. English Vocabulary in Use Pre-Intermediate&Intermediate. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. 263 s. ISBN 0-521-01171-X.
FRONEK, J. Velký anglicko-český slovník : Comprehensive English-Czech dictionary. 1. vyd. Praha: Leda, 2006. 1734 s. ISBN 80-7335-022-X.
FRONEK, J. Velký česko-anglický slovník = Comprehensive Czech-English dictionary. 1. vyd. Voznice: Leda, 2000. 1597 s. ISBN 80-85927-54-3.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
ZS 2020/2021, ZS 2019/2020, ZS 2018/2019, ZS 2017/2018, ZS 2016/2017, ZS 2015/2016 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 3. 9. 2013.

Typ výstupu: