Sylabus předmětu SVNK1 - Světový jazyk - Němčina K 1 (PEF - ZS 2013/2014)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: SVNK1
Název předmětu česky: Světový jazyk - Němčina K 1
Název předmětu anglicky:
German K 1
Semestr:
ZS 2013/2014
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (2 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Mgr. Ludmila Horáková
Garantující ústav: Děkanát PEF (PEF)
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Vyučující:
Eva Břízová (cvičící, přednášející, zkoušející)
Mgr. Hana Crhonková (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Mgr. Soňa Dyková (cvičící, přednášející, zkoušející)
Mgr. Ludmila Horáková (garant)
Ing. Mgr. Šárka Jeřábková (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Prerekvizity: ne Státní bakalářská zkouškaObchodní korespondence v AJ a studovat na fakultě Personální finance a ne Světový jazyk - Angličtina K 1 a ne nyní Světový jazyk - Angličtina K 1 a ne Světový jazyk - Španělština K 1 a ne nyní Světový jazyk - Španělština K 1 a ne Světový jazyk - Francouzština K 1 a ne nyní Světový jazyk - Francouzština K 1 a ne Světový jazyk - Ruština K 1 a ne nyní Světový jazyk - Ruština K 1 a ne Světový jazyk - Italština K 1 a ne nyní Světový jazyk - Italština K 1
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Hlavním cílem předmětu je osvojení si a prohloubení znalostí obecného jazyka, a to ve všech jazykových dovednostech (čtení, psaní, poslech, ústní projev).
 
Obsah předmětu:
1.
Lektion 1 (dotace 0/0)
 
a.Kennenlernen, Familie
b.Genitiv
c.Weil

2.
Lektion 1 (dotace 0/0)
 
a.
Familie
b.Perfekt

3.Lektion 2 (dotace 0/0)
 
a.
Wohnen
b.Wechselpräpositionen

4.
Lektion 2 (dotace 0/0)
 
a.
Wechselpräpositionen
b.
Direktionaladverbien

5.
Lektion 3 (dotace 0/0)
 
a.Essen, im Restaurant
b.
Indefinit- und Possesivpronomen
c.
Temporaladverbien

6.
Lektion 4 (dotace 0/0)
 
a.Arbeitswelt
b.
Ratschläge-Konjunktiv II sollen
c.
wenn

7.
Lektion 5 (dotace 0/0)
 
a.
Sport
b.
Reflexive Verben
c.Verben mit Präpositionen

8.
Lektion 5 (dotace 0/0)
 
a.
Sport
b.
Präpositionaladverbien

9.
Lektion 6 (dotace 0/0)
 
a.
Ausbildung und Karriere
b.
Präteritum - Modalverben

10.
Lektion 6 (dotace 0/0)
 
a.Schulsystem, Universität
b.
dass

11.
Lektion 7 (dotace 0/0)
 
a.
Feste und Geschenke
b.
Possesivartikel und unbestimmter Artikel

12.
Lektion 7 (dotace 0/0)
 
a.
Stellung der Objekte
b.
Phonetik -- Komposita

13.
Opakování (dotace 0/0)
14.
Souhrnný test (dotace 0/0)
 
a.
Souhrnný test ověřující znalosti slovní zásoby a gramatiky

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Kombinované studium
konzultace
16 h
příprava na průběžný test40 h
Celkem
56 h
 
Požadavky na ukončení:
Student je povinnen se v průběhu semestru seznámit se klíčovými znalostmi gramatických struktur a slovní zásoby a osvojit si je za pomoci základní literatury a e-learningu. Na základě splnění těchto podmínek mu bude udělen zápočet.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Kombinované studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
HILPERT, S. a kol. Schritte 3 international: Kursbuch + Arbeitsbuch. 1. vyd. Ismaning: Hueber, 2006. 168 s. Deutsch als Fremdsprache. ISBN 978-3-19-001853-6.

Doporučená:
SPECHT, F. -- GOTTSTEIN-SCHRAMM, B. -- KALENDER, S. Schritte Übungsgrammatik. Ismaning: HUeber, 2010. 184 s. ISBN 978-3-19-301911-0.
NIEBISCH, D. Schritte international 3+4: Intensivtrainer mit Audio CD. Ismaning: Hueber Verlag, 2009. 80 s. ISBN 978-3-19-011853-3.
Lingea Lexicon 2000 - němčina /250 000 významů/: Velký slovník německo-český, česko-německý.  [jiný]. Brno. 1999.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
ZS 2020/2021, ZS 2019/2020, ZS 2018/2019, ZS 2017/2018, ZS 2016/2017, ZS 2015/2016 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 3. 9. 2013.

Typ výstupu: