Sylabus předmětu EGAALAA - Ekonomická geografie Asie, Afriky a Latinské Ameriky v AJ (FRRMS - LS 2012/2013)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
EGAALAA
Název předmětu česky:
Ekonomická geografie Asie, Afriky a Latinské Ameriky v AJ
Název předmětu anglicky:
Economic Geography of Asia, Africa and Latin America in English
Semestr:
LS 2012/2013
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: bakalářský
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu: normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
angličtina
Garant předmětu:
doc. Ing. Milan Palát, Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
doc. Ing. Milan Palát, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
DenOd-doMístnost
Obor
Ročník
Vyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Středa9.00-12.50Z4 (ČP II.)
B-MTSA-MRSA
1
M. PalátPřednáškaKaždý týden
30
Středa
13.00-16.50
Z4 (ČP II.)
B-MTSA-MRSA
1
PřednáškaKaždý týden30
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je seznámit studenty se sociálně ekonomickým vývojem rozvojových zemí v regionech Asie, Afriky a Latinské Ameriky. Dále pak porovnat vývoj vybraných, hospodářsky zaostalých zemí, hodnotit souvislosti strukturálních změn a hospodářské vyspělosti resp. zaostalosti uvedených zemí.
 
Obsah předmětu:
1.
Úvod do problematiky (dotace 2/2)
2.
Globalizace a nerovnoměrnost ekonomického rozvoje světa (dotace 4/4)
3.
Charakteristika zemí třetího světa (dotace 2/2)
4.Geografie obyvatelstva (dotace 2/2)
5.
Geografie zemědělství (dotace 3/4)
6.
Geografie průmyslu (dotace 3/2)
7.
Ekonomická geografie Asie (dotace 4/4)
8.
Ekonomická geografie Afriky (dotace 4/4)
9.
Ekonomická geografie Latinské Ameriky (dotace 4/4)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
28 h
cvičení
26 h
seminář
4 h
konzultace
12 h
veřejná prezentace (ústní)2 h
příprava na zkoušku
40 h
příprava na průběžné hodnocení
10 h
příprava na průběžný test10 h
příprava prezentace16 h
zpracování seminární práce
20 h
Celkem168 h
 
Požadavky na ukončení:
Splnění podmínek zápočtu (povinná účast na seminářích, odevzdání seminární práce a její prezentace) samostatně nebo v seminární skupině. Písemná a ústní zkouška. Pro účast na ústní zkoušce je nutné splnit písemnou část na 60 %. Celkové hodnocení zkoušky vychází z obou částí zkoušky (písemné i ústní).
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
MACKINNON, D. -- CUMBERS, A. An introduction to economic geography: globalization, uneven development and place. Harlow [u.a.: Pearson/Prentice Hall, 2007. 354 s. ISBN 978-0-13-129316-8.

Doporučená:
SMITH, S. -- TODARO, M. Economic Development. Harlow: Pearson Education, 2009. 861 s. ISBN 978-1-4058-7424-3.
THIRLWALL, A P. Growth & development, with special reference to developing economies. 8. vyd. New York: Palgrave Macmillan, 2006. 685 s. ISBN 1-4039-9601-6.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-MTSA-MRSA International Development Studies, prezenční forma, počáteční období ZS 2012/2013
 
Vyučován v předchozích obdobích: LS 2019/2020, ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018 (a starší)
Místo výuky:
-- obsah této položky nebyl definován --


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 27. 2. 2013.

Typ výstupu: