Sylabus předmětu RRTVOKA - Tvorba a ochrana krajiny v AJ (FRRMS - LS 2012/2013)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          Sylabus 2020          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: RRTVOKA
Název v jazyce výuky: Landscape Design and Protection in English
Název česky: Tvorba a ochrana krajiny v AJ
Název anglicky: Landscape Design and Protection in English
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: angličtina
Typ studia: bakalářský
Semestr: LS 2012/2013
Vyučující: Ing. Alice Kozumplíková, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc. (garant)
Výchozí předměty: ne Tvorba a ochrana krajiny
 
Zaměření předmětu:
Získání komplexního pohledu na problematiku zaměřenou na tvorbu a ochranu krajiny. Studenti se v předmětu postupně seznámí se základními krajinotvornými činiteli a se všemi složkami krajiny (voda, půda, klima, biota). Dále se předmět zaměří na problematiku typologie krajiny a způsobů využívání krajiny a to i v historických souvislostech. Předmět bude detailně zaměřen také na nástroje ochrany krajiny v EU a ČR, vysvětlení finanční hodnoty služeb ekosystémových funkcí krajiny a finančních nástrojů v tvorbě a ochraně krajiny.
 
Obsah předmětu:
1.Udržitelný rozvoj a tvorba a ochrana krajiny -- základní data (dotace 2/2)
2.Krajina a přírodní prostředí v ČR (dotace 2/2)
3.Kategorie a pojetí krajiny (dotace 2/2)
4.Členění, složky a činitele krajiny (dotace 2/2)
5.Hodnocení krajiny (dotace 2/2)
6.Voda v krajině (dotace 2/2)
7.Atmosféra a ovzduší (dotace 2/2)
8.Půda jako součást krajiny a zdroj (dotace 2/2)
9.Ochrana přírody a krajiny v EU (dotace 2/2)
10.Ochrana přírody a krajiny v ČR (dotace 2/2)
11.Fondy, programy a projekty v ochraně a tvorbě krajiny (dotace 2/2)
12.Úmluvy v tvorbě a ochraně krajiny (dotace 2/2)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Kapacita vytvářet nové myšlenky (kreativita)
-Schopnost samostatné práce
-Týmová práce
-Základní všeobecné znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Hodnotit regionální rozdíly a příležitosti.
-Schopnost orientovat se v nástrojích tvorby a ochrany krajiny v evropské i národní úrovni
-Schopnost udržitelně rozvíjet krajinu ve vztazích na environmentální a regionální rozvoj
-Znalost mimoprodukčních přínosů zemědělství v regionálním rozvoji
-Znalost možností mimoprodukčního přínosu lesů v regionálním rozvoji

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška42 h
     cvičení42 h
Samostudium
     příprava na zkoušku28 h
     příprava prezentace18 h
     zpracování protokolů10 h
Celkem140 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je ukončen zápočtem a zkouškou. Zápočet zohledňuje docházku do cvičení předmětu a vypracování a úspěšné obhájení seminární práce. Seminární práce je vypracována na zadaná témata z oblasti tvorby a ochrany krajin a odevzdávána v požadovaném termínu. Obhajoba seminární práce probíhá na základě powerpointové prezentace a následné diskusi. Zkouška se koná písemnou formou (testovými otázkami) z obsahu přednášených témat.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZBiodiversity and conservation: critical concept in the environment.New YorkRoutledge2009978-0-415-45654-8
DFORMAN, R T T.Landscape EcologyNew YorkJohn Wiley & Sons19860-471-87037-4
DGREEN, D R.Landscape ecology and geographic information systemsLondonTaylor & Francis19930-7484-0252-7
DTURNER, M G. -- GARDNER, R H. -- O''NEILL, R V.Landscape ecology in theory and practice : pattern and processNew YorkSpringer20010-387-95122-9
DThe dynamic landscape: design, ecology, and management of naturalistic urban planningLondon ;Spon Press20040-415-25620-8
DLAPIN, M. -- MATEJKA, F.Bioclimatology and Water In The LandStrečnoFMFI, Comenius University Bratislava200680-89186-12-2
DBURROUGHS, W J.Climate change in prehistory: the end of the reign of chaosCambridgeCambridge University Press20050-521-82409-5

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Import dat z knihovny dne 31. 7. 2014.

Typ výstupu: