Sylabus předmětu RRBPA - Bakalářská práce v AJ (FRRMS - LS 2012/2013)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: RRBPA
Název v jazyce výuky: Bachelor Thesis in English
Název česky: Bakalářská práce v AJ
Název anglicky: Bachelor Thesis in English
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (11 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: angličtina
Typ studia: bakalářský
Semestr: LS 2012/2013
Vyučující: Ing. Samuel Antwi Darkwah, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Michelle Dorée, Ph.D. (zkoušející)
prof. Dr. Ing. Libor Grega (zkoušející)
RNDr. Mgr. Miroslav Horák, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Martin Hrabálek, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Petr Klusáček, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Zbyšek Korecki, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Alice Kozumplíková, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Milan Palát, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Romana Pikulová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Petr Rychtecký (zkoušející)
Ing. Jiří Schneider, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Iva Živělová, CSc. (garant)
Výchozí předměty: Bakalářský seminář nebo ne Bakalářská práce
 
Zaměření předmětu:
Cílem předmětu je zpracování vlastní bakalářské práce a pravidelné konzultace s vedoucím práce. Bakalářskou prací student prokazuje svou schopnost práce s odbornou literaturou při formulování a řešení problému studovaného oboru.
 
Obsah předmětu:
1.Zpracování bakalářské práce, konzultace s vedoucím práce (dotace 0/0)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Kapacita vytvářet nové myšlenky (kreativita)
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost řešit problémy
-Schopnost samostatné práce

Oborově specifické kompetence:
 
-Schopnost rozpoznat a náležitě využít informační zdroje v relevantních oblastech
-Zvládnutí číselné a grafické prezentace výsledků analýzy hromadných dat
-Zvládnutí základních principů pořizování a zpracování kvantitativních a kvalitativních dat hromadné povahy

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     konzultace10 h
Samostudium
     příprava prezentace20 h
     zpracování seminární práce278 h
Celkem308 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je ukončen udělením zápočtu při odevzdáním bakalářské práce.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
DClark, I.L. (2006). Writing the Successful Thesis and Dissertation. Harlow: Prentice Hall.
Dhttp://grad.berkeley.edu/acapro/pdf/dissertation_writing.pdf
DPROF. DR. TOBIAS RICHTER, Fachbereich Wirtschaft Business School Schneidershof, D-54293 Trier: Guidelines on How to Write a Bachelor Thesis

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 27. 2. 2013.

Typ výstupu: