Sylabus predmetu RRPOLA - Politologie v AJ (FRRMS - ZS 2012/2013)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
RRPOLA
Název předmětu česky:
Politologie v AJ
Název předmětu anglicky:
Political Science in English
Semestr:
ZS 2012/2013
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
magisterský navazující
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
angličtina
Garant předmětu:
doc. PhDr. Mgr. Josef Smolík, Ph.D., MBA, LLM
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
doc. PhDr. Mgr. Josef Smolík, Ph.D., MBA, LLM (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy a ideologiemi současné politické vědy.
 
Obsah předmětu:
1.
Politologie jako věda o politice (dotace 2/1)
2.
Politika (polity, politics, policy) -- výchozí kategorie politologie (dotace 4/2)
3.Politika v tradiční a moderní společnosti (dotace 2/1)
4.
Politické jednání (dotace 4/2)
5.Vyjadřování politických zájmů (dotace 2/1)
6.
Politický systém (dotace 2/1)
7.
Politické strany (dotace 2/1)
8.
Politická komunikace (dotace 2/1)
9.
Politický systém v ČR (dotace 2/1)
10.
Politické ideologie I (dotace 0/2)
11.Politické ideologie II (dotace 0/2)
12.Politické ideologie III (dotace 0/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
28 h
cvičení
14 h
příprava na zkoušku
70 h
příprava prezentace
56 h
Celkem168 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět bude ukončen zkouškou (10 otevřených otázek, požadováno je min. 60 % správných odpovědí). Seminární vystoupení je povinné.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
HEYWOOD, A. Politics. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2007. 478 s.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-MTSA-MRSA International Development Studies, prezenční forma, počáteční období ZS 2012/2013
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 19. 11. 2012.

Typ výstupu: